GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Del: - -

Arbejdspladser søges til forskningsprojekt om forebyggelse af mobning

På baggrund af BFA's materiale "Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” har Syddansk Universitet (SDU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil de sætte gang i et forskningsprojekt om forebyggelse af mobning.

Derfor søger de private små og mellemstore arbejdspladser, som vil deltage i et forskningsprojekt om forebyggelse af mobning. Projektet, som der pt. ansøges om midler til, vil blive udført af Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet (SDU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I får hjælp til at styrke kollegaskabet og forebygge mobning på jeres arbejdsplads

Relevante ressourcepersoner fra jeres arbejdsplads (f.eks. AMO eller SU) får viden om og redskaber til at styrke det gode kollegaskab og forebygge mobning. Dette sker bl.a. gennem implementering af det forebyggende redskab “Grib ind – godt kollegaskab uden mobning”. Redskabet har bl.a. fokus på, hvad man som kollega kan gøre i situationer med krænkende handlinger og mobning.

Hvad får I ud af at deltage?

I får viden om, hvordan krænkende handlinger og mobning kan forebygges. I får også redskaber, som I kan anvende i det forebyggende arbejde, og I får kortlagt og adresseret de arbejdsmiljøforhold, som øger risikoen for mobning og krænkende handlinger. Det forventes, at projektet vil kunne

  • Styrke arbejdsmiljøindsatsen på jeres arbejdsplads
  • Skabe øget bevidsthed om mobning og krænkende handlinger
  • Øge medarbejderes og lederes kompetence til at gribe ind overfor mobning og krænkende handlinger
  • Mindske risikoen for krænkende handlinger og mobning på jeres arbejdsplads

Hvad kræver det at være med?

Deltagelse i projektet forudsætter, at I kan afsætte tid til:

  • Indledende og løbende projektmøder med forskerne
  • At ressourcepersoner fra jeres arbejdsplads deltager i 2 heldagsworkshops og 2 onlinemøder i løbet af projektet
  • Planlægning og gennemførelse af medarbejderworkshops, hvor I som arbejdsplads selv implementerer redskabet ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” på hele eller dele af jeres arbejdsplads
  • At alle ansatte udfylder et elektronisk spørgeskema før interventionen samt 6 og 12 mdr. efter.
  • At en række medarbejdere, ledere og tillidsvalgte deltager i gruppeinterviews før interventionen samt 6 og 12 mdr. efter.

Som en del af projektet har vi brug for én arbejdsplads, som kun deltager i projektets indledende fase. Her testes en designændring i det redskab, som anvendes i projektet. Det forventede udbytte for denne arbejdsplads er, at medarbejdere får styrket deres kompetencer til at gribe konstruktivt ind overfor mobning.

Tidsperspektiv i projekt

Forudsat at projektet får tildelt de ansøgte midler, starter det op primo 2024.

Kontakt og yderligere information

Lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, egmikkelsen@health.sdu.dk, tlf. 93507565
Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA, jkr@arbejdsmiljoforskning.dk, tlf. 39165259


Senest revideret den 30. marts 2023