Del: - -

Støj på hospitaler

Bippende alarmer, smækkende skabslåger og ringende telefoner. Det er bare nogle af de mange støjkilder, der er på et travlt hospital. Støjniveauet stiger og stiger og har gjort det siden 1960.

Mere end halvdelen af dem, der arbejder i hospitalssektoren, oplever forstyrrende støj i mere end 1/4 af arbejdstiden. Godt hver tiende medarbejder oplever høj støj.  Det viser tal fra 2018 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Problemer med støj er størst på intensivafdelinger, fødestuer, opvågninger og andre travle afdelinger. Støjniveauet bliver ofte forstærket af dårlig akustik og kan i særlige tilfælde komme helt op på højde med en rockkoncert.

Går ud over personale og patienter

Det kan gå ud over medarbejdernes koncentrationsevne, og de kan blive stressede, trætte og få hovedpine. Alt sammen noget, der øger risikoen for fejl.

Støj går også ud over patienterne, der ikke kan sove ordentligt eller bliver unødigt bekymrede over alarmerne. Det kan forsinke helbredelsen og give unødigt mange forstyrrende henvendelser til personalet.

Gode råd om støj på hospitaler

På Branchefællesskabets hjemmeside Indeklimaportalen kan du finde et særligt tema om støj på hospitaler. Her kan du bl.a. læse mere om:


Senest revideret den 01. februar 2023