Del: - -

Metoder: Arbejd med psykologisk tryghed

Her finder du metoder og procesguides til at rette fokus på psykologisk tryghed. Materialerne kan bruges på møder i arbejdsmiljøorganisationen, i ledergruppen, i teams eller grupper og på personalemøder med alle ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen kan have en særlig opgave med at skabe opmærksomhed på værktøjerne til resten af arbejdspladsen.

Illustration: Trine Dueholm

Materialerne er rettet mod, at arbejdspladsen i fællesskab arbejder med:

  • At forstå begrebet psykologisk tryghed
  • At få øje på psykologisk tryghed i eget miljø
  • At udvikle ideer til initiativer og handlinger, som kan fremme den psykologiske tryghed
  • At følge op på det, som er sat i værk.

Hent materialerne her


Senest revideret den 16. maj 2024