Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvordan foregår et typisk forløb?

Et forløb begynder med den første kontakt efter jeres henvendelse. Vi aftaler et decideret formøde på et tilpas overordnet niveau, hvor de rette personer er til stede for at sætte den overordnede ramme for samarbejdet.

Efter formødet skal arbejdspladsen etablere en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både arbejdsgiver/ledelsen og medarbejdere (særligt AMR) fra både det strategiske og operationelle niveau. Undervejs i denne indledende fase lander vi også en samarbejdsaftale.

Når arbejdsgruppen er nedsat, planlægger vi forløbet mere konkret i fællesskab. Et forløb indeholder typisk en eller flere workshops eller temadage for lokale MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper eller TRIO’er – altså de relevante arbejdsmiljø- og samarbejdsfora, der eksisterer på arbejdspladsen i forvejen.

I vil typisk sætte gang i tiltag og prøvehandlinger undervej, som skal forbedre jeres indsats. Efter en periode vil vi mødes igen og følge op på og lære af, hvordan det er gået med tiltagene eller prøvehandlingerne. Der vil minimum være et opfølgnings-/forankringsmøde på det overordnede strategiske niveau, som aftalen om forløbet er indgået med.

Afhængig af forløbets karakter er der mulighed for et opfølgningsmøde efter fx 6 måneder.

Ved afslutning og igen efter ca. 6 måneder modtager I et spørgeskema som led i BFA’s evalueringsindsats.

Alt planlægges i dialog med jer og med blik for, hvordan indsatsen skal spille sammen med gode anledninger hos jer, og det arbejdsmiljøarbejde I allerede har gang i.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022