Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvad er det særlige for besøgsteamet?

BFA’s besøgsteam er etableret på baggrund af en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra 2020. Indsatsen er finansieret gennem finansloven.

Indsatsen skal understøtte, at de prioriterede nationale mål og branchemål (fordelt på brancher af arbejdsmarkedets parter og politisk godkendt) for arbejdsmiljøet, opnås.

Indsatsen skal styrke arbejdsmiljøindsatsen på lokale arbejdspladser gennem det overordnede organisatoriske niveau, de er en del af.  

Hele indsatsen er baseret på partssamarbejdet.

Besøgsteamets opdrag og målgruppe er defineret i trepartsaftalen fra 2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Hele indsatsen er defineret af de nationale mål for arbejdsmiljøet frem til 2030. Det betyder, at tilbuddet særligt skal styrke forebyggelsen og håndteringen af de særlige arbejdsmiljøtemaer, der er prioriteret i trepartsaftalen.

Besøgsteamet tager afsæt i de af BFA’s materialer, der understøtter de nationale mål.

Tilbuddet, som består af kortere eller lidt længere forløb, involverer både de strategiske og de operationelle niveauer på arbejdspladserne. Samarbejdet tager afsæt i et ejerskab og en prioritering af indsatsen på et tilpas overordnet niveau, da det bidrager til en bedre og længerevarende forankring.

Målgruppen for besøgsteamet er særligt udvalgte brancher på arbejdspladser i både kommuner, i regionerne, i staten og på det selvejende og private område. Andre lignende gratis tilbud retter sig fx udelukkende enten til kommunerne eller regionerne.

Indsatsen udføres som fælles forløb for flere arbejdspladser om fælles arbejdsmiljøtemaer. Forløbene kan fx være rettet mod:

  • alle relevante folkeskoler eller daginstitutioner eller hele hjemmeplejen i en kommune,
  • en eller flere afdelinger på et hospital,
  • alle relevante døgninstitutioner i en region eller en kommune,
  • flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografi.

Det er altså ikke muligt at søge om at få hjælp til et forløb på vegne af en individuel skole, daginstitution eller et enkelt døgntilbud.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022