Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvad betyder et strategisk/organisatorisk ophæng og forankring?

Al erfaring viser, at arbejdsmiljøindsatser virker bedst, når de er godt forankret i hele organisationen omkring den lokale arbejdsplads. Det kræver et vedholdende fokus i såvel MED/SU/AMO og på relevante ledelsesniveauer at skabe de ønskede forbedringer af arbejdsmiljøet – ikke mindst, når der som her i stor udstrækning er tale om mere komplekse problemer. Derfor tilstræber vi, at arbejdsmiljøindsatsen med besøgsteamet har et stærkt strategisk og organisatorisk ophæng og indeholder forankringsaktiviteter. På den måde ønsker vi at medvirke til at sikre, at alle er med og forpligter sig til at yde den indsats, der skal til for at opnå de bedste og langvarige resultater.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022