Kom selv nemt i gang

Her finder I nemme værktøjer til at styrke jeres arbejdsmiljø. Klik ind på de forskellige temaer og få adgang til værktøjer, som I kan bruge, hvis I selv vil i gang med at styrke arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

Klik ind og start her
Del: - -

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system

Vi tilbyder jer et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forbygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Alle forløb forgår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer. Læs mere om mulighederne og om, hvordan I kan starte et samarbejde med besøgsteamet.


Besøgsteamet er et resultat af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at styrke arbejdsmiljøet på en række udvalgte områder:

 • Brancher: Daginstitutioner, døgninstitutioner, hjemmepleje, hospitaler samt undervisningsområdet.
 • Fokusområder: Ergonomi, vold/krænkende handlinger samt ubalance i krav og ressourcer.

Hvad kan vi hjælpe med?

Besøgsteamet kan hjælpe, hvis I fx har behov for at:

 • Tage gennemgribende fat på jeres særlige arbejdsmiljøproblemer – også som et led i at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Tage et service-tjek på jeres forebyggelsesindsats, blive inspireret til at give den mere kraft, nyt liv og sætte den mere i system.
 • Styrke jeres fælles forebyggelseskultur.
 • Forenkle og trimme jeres indsats og afprøve mere virksomme tiltag.
 • Sikre en tidlig forebyggelse til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvis I fx står foran større forandringer, som kræver særlig opmærksomhed.
 • Indsatsen er gratis. Jeres investering er den tid, I lægger i arbejdet.

Hvem kan være med?

Besøgsteamet tager afsæt i et tilpas overordnet niveau i fx en kommune eller på et hospital. Hvis I er flere institutioner eller afdelinger i en kommune, region eller på det statslige eller selvejende område, som står med fælles udfordringer i arbejdsmiljøet, kan I kontakte besøgsteamet for at aftale nærmere og høre mere om jeres muligheder.

Et konkret forløb kan være rettet mod fx:

 • alle folkeskoler eller daginstitutioner eller hele hjemmeplejen i en kommune,
 • flere afdelinger på et eller på tværs af flere hospitaler,
 • alle relevante døgninstitutioner i en region eller kommune,
 • flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografi.

I kan altså ikke søge om at få hjælp til et forløb, hvis I alene er fx en individuel skole, daginstitution eller et enkelt døgntilbud i en region.

Kontakt besøgsteamet her.

Kom selv nemt i gang med vores værktøjer her.


Senest revideret den 29. maj 2024