Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvem kan bruge BFA's besøgsteam?

Besøgsteamet hjælper med at styrke forebyggelsen på tværs af de lokale arbejdspladser og afdelinger i det offentlige og på det selvejende område.

Tre arbejdsmiljøproblemer i en række brancherGrafisk oversigt - problemstillinger og målgrupperUdvalgte brancher

 • Døgninstitutioner (plejehjem, forskellige former for botilbud m.m.) og hjemmepleje. I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af alle tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer i aftalen.
 • Hospitaler: I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.
 • Undervisningsområdet  (den del, der ikke bedriver forskning): I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder.
 • Daginstitutioner: I kan søge få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, som beskrevet ovenfor.

Læs mere om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer her.

Hvornår er det relevant at bruge BFA's besøgsteam?

Besøgsteamets indsats tager afsæt i det overordnede, organisatoriske forvaltningsniveau fx i en kommune, en region eller det statslige eller selvejende område. Et konkret forløb kan være rettet mod fx

 • alle relevante folkeskoler eller daginstitutioner eller hele hjemmeplejen i en kommune,
 • flere afdelinger på et eller på tværs af flere hospitaler,
 • alle relevante døgninstitutioner i en region eller en kommune,
 • flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografi.

I kan altså ikke søge om at få hjælp til et forløb, hvis I alene er en individuel skole, daginstitution eller et enkelt døgntilbud i en region.

Sådan gør I, for at komme med

Samarbejdet med besøgsteamet begynder på det overordnede niveau i fx en kommune eller på et hospital. Det betyder, at I ikke kan få hjælp, hvis I er en enkelt daginstitution, skole, hospitalsafsnit el.lign. Præcis hvor grænsen går, vil afhænge af jeres konkrete situation. Så hvis I er i tvivl, vil vi opfordre jer til at kontakte os på mail:

Kontakt os for uddybende spørgsmål

For overordnede ledere og overordnet MED/SU/AMO

I kan få et samarbejde med besøgsteamet på vegne af et overordnet MED/SU/AMO-niveau eller et overordnet ledelsesniveau. Det kan f.eks. være på vegne af:

 • Et hoved-MED-udvalg (HMU), et forvaltnings-/fag-, fælles-, center, område-MED eller tilsvarende ledelsesniveau i en kommune.
 • Et hovedudvalg, center-MED eller andet niveau som er overordnet flere lokal-udvalg i en region, et lokal-udvalg eller mere overordnet udvalg på et sygehus/hospital eller tilsvarende ledelsesniveau.
 • Et overordnet arbejdsmiljø- eller samarbejdsudvalg på det statslige eller selvejende område, som er overordnet en eller flere f.eks. tekniske skoler, gymnasier eller tilsvarende ledelsesniveau.

For lokale ledere, AMR, lokal-MED osv.

Vi beder ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på lokalt niveau om at kontakte jeres overordnede ledelse eller MED/SU/AMO om jeres tanker om et samarbejde med besøgsteamet. Det samme gælder, hvis I er et lokal-MED el.lign.

Undersøg, om de kan genkende de udfordringer, I står med på jeres lokale arbejdsplads, og find ud af, om I har et fælles ønske om at styrke den forebyggende indsats.

Kontakt os, hvis I er i tvivl, da eksemplerne på ingen måde kan være udtømmende.


Senest revideret den 29. maj 2024