Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvad kan vi hjælpe med?

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles problemer i arbejdsmiljøet. Med afsæt i jeres egne forudsætninger og ønsker, hjælper vi med at styrke fælles kompetencer og med at afprøve mulige løsninger i praksis.

Få hjælp til særlige belastninger i arbejdsmiljøet

Vores opgave er at medvirke til, at I styrker jeres systematiske forebyggelse og håndtering af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer. De prioriterede arbejdsmiljøproblemer er:

  • Ergonomiske udfordringer: Fysiske belastninger i arbejdet, herunder organisering af arbejdet og brug af teknologi og hjælpemidler.
  • Krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger såsom vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning.
  • Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

BFA vil inspirere, motivere og vejlede jer i at arbejde endnu mere aktivt med forebyggelse. Samtidig gør vi en særlig indsats for at hjælpe med at sikre og understøtte en god forankring af jeres indsats og de tiltag, I sætter i gang hos jer, så det bliver lettere for jer at holde fast i indsatsen på sigt.

Tag fat på fælles arbejdsmiljøudfordringer

Samarbejdet med besøgsteamet begynder på det overordnede niveau i fx en kommune eller på et hospital. Hvis I er flere institutioner eller afdelinger på tværs af en kommune, region eller det statslige eller selvejende område, som står med fælles udfordringer i arbejdsmiljøet, kan I kontakte besøgsteamet for at få et fælles forløb. I kan fx få hjælp til at:

  • Tage mere gennemgribende fat på jeres særlige arbejdsmiljøproblemer inden for ét eller flere af de nævnte områder – også som et led i at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
  • Tage et service-tjek på jeres forebyggelsesindsats, blive inspireret til at give den mere kraft, nyt liv og sætte den mere i system.
  • Styrke jeres fælles forebyggelseskultur.
  • Forenkle og trimme jeres indsats og afprøve mere virksomme tiltag.
  • Sikre en tidlig forebyggelse af et godt arbejdsmiljø, hvis I fx står foran større forandringer, som kræver særlig opmærksomhed.

Læs også ’Hvem kan bruge besøgsteamet?'

Hvad tilbyder vi konkret?

Med udgangspunkt i jeres udfordring og ambition tilrettelægger vi kortere eller lidt længere fælles forløb for hele eller en del af jeres arbejdsplads. I forløbet får I mulighed for at styrke jeres forebyggende indsats og for at træne og afprøve virksomme tiltag, som I sætter i værk.

Alle forløb tilrettelægges i dialog med jer og vil have fokus på én eller flere af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer og på at styrke jeres systematiske forebyggelsesarbejde.

Relevant og praksisnær viden og værktøjer

Besøgsteamets tilbud er meget fleksibelt og aftales i hvert enkelt tilfælde med det overordnede ledelsesniveau og/eller et overordnet MED/SU-niveau. Det kan fx være et forvaltnings-MED, center-MED eller en afdelingsledelse på et sygehus eller en centerledelse i en kommune eller en region.

Herefter tilrettelægger vi et konkret forløb ud fra de problemstillinger og ønsker, som findes. Det kan fx være workshops, temadage, webinarer osv., hvor besøgsteamet efterfølgende måske støtter op med inspiration, vejledning og facilitering.

Sammen med jer tilrettelægger vi forløbene, så vi forhåbentlig sikrer et bindende organisatorisk fokus på både det overordnede ledelsesniveau og blandt arbejdsmiljøorganisationen og dens repræsentanter.

Når vi tilrettelægger indsatsen, lægger vi vægt på at have et godt kendskab til jeres arbejde og jeres arbejdsmiljø og på at koble os til jeres igangværende arbejdsmiljøarbejde, jeres ambitioner, erfaringer og muligheder. Vi tilbyder med andre ord en indsats, som passer bedst muligt til jeres behov.  

Vi trækker på BFA’s relevante viden og værktøjer, som kan inspirere og bidrage til at styrke handlekraften de relevante steder på jeres arbejdsplads - både på de lokale arbejdspladser (fx arbejdsmiljøgrupperne/TRIO’erne/lokal-MED) og via jeres overordnede organisering (fx HovedMED/Samarbejdsudvalg/Arbejdsmiljøorganisation, ledelsesstreng).

Indsatsen er gratis. Jeres investering er den tid, I lægger i arbejdet.

Læs mere om, hvordan I kontakter os


Senest revideret den 03. maj 2022