Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Baggrund for BFA's besøgsteam og indsatsen

BFA Velfærd og Offentlig administration har som følge af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål fået til opgave at etablere en særlig arbejdspladsrettet indsats for at bidrage til at inspirere, motivere og understøtte en gruppe særligt udvalgte brancher i at arbejde systematisk med at fremme et godt arbejdsmiljø på nogle udvalgte områder.

Indsatsen spiller op mod de nationale mål, hvor både den forebyggende indsats skal styrkes og væsentlige arbejdsmiljøbelastninger i de udvalgte brancher skal reduceres.

Læs mere i trepartsaftalen om prioriterede nationale arbejdsmiljømål fra 2020 her.

Besøgsteamet består af fem konsulenter, som står klar til at bære indsatsen ud til de udvalgte arbejdspladser.

Fokus på en organisatorisk forankring

Besøgsteamet tilbyder ikke blot et besøg; vi organiserer forløb, som så vidt muligt sikrer et bindende organisatorisk fokus på både det overordnede ledelsesniveau og blandt arbejdsmiljøorganisationen/MED/Samarbejdsudvalget og dens/dets repræsentanter.

Besøgsteamet formidler udvalgt BFA-viden og -værktøjer i forhold til de problemstillinger, der er fokus på.

Læs også: Hvad kan vi gøre for jer?

Læs også: Hvem kan bruge BFA's besøgsteam?


Senest revideret den 09. marts 2022