Årshjulet
Skab systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde

Med dette værktøj skal I arbejde med årshjulet. Årshjulet giver jer en systematik, som sikrer, at I fokuserer på de langsigtede perspektiver i jeres handleplan. I kan f.eks. hænge årshjulet op, så medarbejdere kan følge med i arbejdet.

Årshjulet: Skab systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde
Del: - -

Skolerne i Vejle har fået et fælles sprog, skarpere fokus og masser af inspiration til at arbejde med krænkende handlinger

Et længere forløb med BFA’s besøgsteam har klædt FagMED på skoleområdet i Vejle endnu bedre på til at arbejde systematisk med krænkende handlinger i arbejdsmiljøet.

Pædagog, AMR og TR på Skibet Skoles SFO Maya Skov Lindholm og skoleleder på Vinding Skole, Dorte Petterson har begge været glade for at deltage i forløbet med BFA's besøgsteam. Her deltager de i det afsluttende evalueringsmøde fra forløbet.

Af Anne-Mette Holm

Krænkende handlinger stiger

Konflikter, hårde ord, ubehagelige beskeder på Aula og konfrontationer mellem elever og lærere og ind imellem også forældre har været et stigende problem i Vejle. Særligt efter coronaepidemien. Og selv om der i Vejle Kommune har været et godt fokus på at forebygge vold, trusler og krænkende handlinger igennem flere år, besluttede FagMED i Uddannelse og Læring alligevel at række hånden ud til BFA’s besøgsteam. Det kom der et længere, understøttende forløb ud af.

Inspiration og vigtig viden

- Vi har taget fat for at få inspiration. Vi har gode kræfter i eget hus, men det kan være godt at få inspiration udefra til at arbejde mere systematisk med det, fortæller Ulla Riisbjerg Thomsen, der er chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune og uddyber:

- Jeg synes, vi har fået meget vigtig inspiration og viden, som vi kan anvende i vores arbejde med krænkende handlinger – i en grad, hvor vi kan konstatere, at det har skabt sammenhæng i de indsatser, vi allerede har. Det har bestemt gjort en forskel. Vi er lykkedes med rigtig mange af de ting, fordi BFA har holdt os fast på, hvordan vi arbejder systematisk, og de har givet os en række modeller til, hvordan vi kan arbejde, siger Ulla Riisbjerg Thomsen.

Fakta om forløbet

Uddannelse og Læring dækker hele skoleområdet i Vejle, der tæller 32 skoler med tilhørende institutioner (SFO’er mm.). Der er over 2.000 medarbejdere fordelt på de forskellige arbejdspladser.

Forløbet med konsulenterne fra BFA’s besøgsteam har både bestået af nogle arbejdsmøder med repræsentanter fra FagMED, en halv temadag med workshops og inspiration, hvor alle TRIO’er på skoleområdet deltog - og en workshopdag for det samlede FagMED, hvor der blev samlet op på de initiativer, der var oppe at vende på TRIO-dagen. Dertil et afsluttende evalueringsmøde.

Viden og nyttige værktøjer

På temadagen for alle TRIO’er på skoleområdet blev deltagerne præsenteret for både vigtig viden og nyttige værktøjer. De fik også mulighed for at prøve nogle af dem af undervejs.

- Det har været en øjenåbner. Vi er blevet præsenteret for mange nye metoder. Mange nye guldkorn. Det har været en kæmpefornøjelse fra start til slut. Konsulenterne har simpelthen været så gode. Hele processen har været både meget konkret og meget åben, og sammenhængen mellem det, de fortæller, og så sætter de os i gang, der er en helhed i det hele. Det har været anderledes og helt vildt godt, siger Maya Skov Lindholm, der er pædagog på Skibet Skoles SFO og også kan skrive både tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på sit visitkort, ligesom hun er suppleant i FagMED.  

TRIO-dag ramte plet

Skoleleder på Vinding Skole, Dorte Petterson har også været glad for at deltage i forløbet. Særligt TRIO-dagen har gjort et stort indtryk på hende:

- Vi har fået så positive tilbagemeldinger fra de forskellige skoler. Det er jo ikke altid, man rammer plet, men der lykkedes vi rigtig godt. Det var en styrke, at det var meget konkret. Vi havde en god proces med konsulenterne, inden vi kom ind til kernen. Vi fik gjort det skarpt og konkret i samarbejde med dem inden selve TRIO-dagen. De har hjulpet med at stille de rette spørgsmål, så det kom ud over rampen, vurderer hun og uddyber:

- Det, at vi har haft konsulenter på udefra over længere periode, har været rigtig godt. Det er sundt, når andre kigger ind i organisationen og peger på det, vi skal være mere opmærksomme på og på områder, hvor vi skal blive dygtigere. De har hjulpet os med at sætte retning.  

Den vurdering er Maya Skov Lindholm enig i.

- Jeg synes, når vi sidder der, bliver det ligeværdigt. Uanset om det er medarbejdere eller ledere, alle bliver hørt. BFA kommer udefra, og det har en kæmpe værdi, siger hun.

Værdien af et fælles sprog

Aktiviteterne på tema- og workshopdagene var nøje planlagt og afstemt med BFA’s konsulenter i arbejdsgruppen, så de skabte god mening og sammenhæng i det, der blev arbejdet med på temadagene.

- Sammenhængen gjorde noget godt. Det blev en god rød tråd, og det har givet os et fælles sprog. FagMED skal hele tiden arbejde med, hvordan vi bedst muligt får FagMED’s arbejde synligt i hele organisationen, og det kan være svært nogle gange. Men dette forløb gjorde noget godt for det, siger chef for Uddannelse og Læring, Ulla Riisbjerg Thomsen.

Skoleleder Dorte Petterson bakker op:

- Igennem hele forløbet har vi haft et fælles sprog om, at det er noget, vi skal tale om og handle på. Vejle Kommune har et kæmpe støttesystem, vi kan læne os op ad, men med denne indsats har vi gjort det lokalt, siger hun.

Samme oplevelse har Maya Skov Lindholm:

- Vi har lige haft AMR-netværksmøde, og jeg kan mærke, at vi begynder at tale det samme sprog, at vi skal bruge samme skemaer osv. Nu kan vi snakke ud fra samme udgangspunkt og samme viden. Så snakker vi ikke i øst og vest, men om det samme, og så bliver det meget bedre for medarbejderne i sidste ende også, fastslår hun.

Forankring med årshjul

Nu skal de mange input og inspirationen ud at leve på de lokale skoler og institutioner i Vejle Kommune i takt med, at FagMED får overleveret deres viden til alle LokalMED. Nogle steder er de allerede i gang lokalt, andre steder afventer bedre timing i forhold til, hvor den enkelte skole er nu og her.

En af de mange, gode idéer, der har været vendt i forløbet, har været at kigge nærmere på arbejdsmiljørepræsentanternes rolle og opgaver. Og en af drøftelserne i FagMED har været at lave en funktionsbeskrivelse med et årshjul, der beskriver de temaer, som alle arbejdspladserne skal igennem hvert år. Det kan være med til at sikre, at der bliver holdt fast i de nye gode takter.

Få inspiration til, hvordan I arbejder med årshjul her

- Jeg tror, vores AMR’er er meget opmærksomme på det. Hvis vi ikke havde haft dette forløb, havde det været forskelligt, hvordan det bliver håndteret ude på de enkelte skoler. Det er godt, at vi alle sammen kan sige, vi kigger på det og arbejder med det. Det er forskelligt, hvad vi har af udfordringer lokalt og godt, at vi løfter dette i flok, siger Dorte Petterson.

Chefen for Uddannelse og Læring er også fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

- Der har været rigtig gode takter i den inspiration, vi har fået. Det har givet os en øget bevidsthed. Vi skal fortsat og vedholdende forholde os til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. Men nu har vi væsentligt mere i værktøjskassen til at arbejde med det. Det kan gøre en forskel i forhold til vores kommende trivselsmåling. Dét kan vi nu gøre mere kvalificeret, fordi vi har fået inspiration til at arbejde mere systematisk med den forebyggende del, siger Ulla Riisbjerg Thomsen.

Læs mere om muligheden for et forløb med BFA’s besøgsteam

Få inspiration til selv at komme i gang med at styrke arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads

6 guider om vold

Et af de værktøjer, som BFA’s besøgskonsulenter præsenterede for Uddannelse og Læring i Vejle var 6 guider om vold.

De 6 guider og startkort er udviklet til, at arbejdspladser kan bruge dem til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme episoder. De er særligt til jer, der sjældent oplever trusler eller vold. Hvis I allerede er godt i gang med jeres forebyggende arbejde, kan I bruge guiderne til inspiration og en gennemgang af det, I allerede gør.

Se og download de 6 guider her

 


Senest revideret den 16. maj 2024