Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Køge Kommune stiller skarpt fokus på arbejdsmiljøet i ny MED-aftale

Arbejdsmiljøet er fremover endnu højere prioriteret i Køge Kommune, der netop har lanceret en ny MED-aftale. Aftalen har været 1,5 år undervejs og blev forleden præsenteret for alle lokal-MED i kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning.

Her er deltagerne til temaeftermiddagen i Køge i gang med en fotoøvelse, der tydeligt viste dem, at vi som mennesker opfatter billeder meget forskelligt. Blandt andet billedet på bordet med pigen, der viser en grimasse blev fortolket på mange forskellige måder ved de enkelte borde. Foto: BFA Velfærd

Af Anne-Mette Holm

Medarbejdere og ledere fra en lang række arbejdspladser i Køge Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning (BUF) myldrede ind i Rishøjhallen på en solrig eftermiddag. De 180 tilmeldte var inviteret til en temaeftermiddag, hvor de blev officielt præsenteret for kommunens nye og ambitiøse MED-aftale. Som en del af et aftalt samarbejde med BFA’s besøgsteam fik deltagerne også to timers inspiration til viden og værktøjer med fokus på følelser på jobbet og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

God modtagelse af MED-aftalen

Den nye MED-aftale styrker medindflydelse og medbestemmelse i hele organisationen i Køge, og arbejdsmiljøet er tænkt ind i alle niveauer og i alle væsentlige beslutninger. Og det var også en glad direktør, der bød velkommen til forsamlingen og takkede deltagerne for den store opbakning.  

- Den nye MED-aftale har fået hele turen, lige efter bogen. Alle organisationer er repræsenteret i den, og den er langt mere strømlinet end den gamle. Det er foldet godt ud, hvordan vi skal arbejde med den, og vi kan bruge den som opslag, en form for værktøj. Jeg håber, den kan være afsæt for et godt samarbejde i MED-systemet og skabe et godt fundament for alt det, vi laver, sagde direktør i BUF, Henrik Laybourn indledningsvist.

Og det tyder på, at aftalen vækker glæde på arbejdspladserne. Lærer og arbejdsmiljørepræsentant og medlem af både forvaltningsMED (FMU) og hovedMED (HMU), Louise Gabriel Jørgensen fra Herfølge Skole er ovenud tilfreds:

- Arbejdsmiljøet er skåret i granit i den nye MED-aftale. Det er en sindssyg god aftale med konkrete anvisninger, og den er et supergodt værktøj for mig som AMR. Det er tydeligt i aftalen, hvad vores rolle er, hvad vi skal bidrage med, og det er til at gå til, siger hun.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at fastholde og rekruttere

Den nye MED-aftale er landet i en tid, hvor Køge Kommune – som mange andre kommuner – har udfordringer med fastholdelse, rekruttering, højt arbejdspres og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Fællestillidsrepræsentant og næstformand i forvaltningsMED (FMU) Pernille Nørgaard har været dybt involveret i udarbejdelsen af den nye MED-aftale og var også en af drivkræfterne bag temadagen.

- Det er meget positivt, at så mange kom, også selv om folk har travlt. Vi bærer jo et særligt ansvar for at få MED-aftalen ud over rampen, når vi har været med til at lave den. Den skal ud at leve nu, og fine ord på papir gør det ikke alene, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at der kommer positive resultater ud af, at vi med aftalen har fået arbejdsmiljøet mere på dagsordenen – sammen med et stærkt fokus på fastholdelse og rekruttering. Det gode arbejdsmiljø er jo en forudsætning for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, fastslår hun.

Inspiration med viden og værktøjer fra BFA

For at styrke hele MED-organisationen med viden om forebyggelse og håndtering af udfordringer, der bunder i høje følelsesmæssige krav i jobbet, har FMU indgået et samarbejde om et forløb med BFA’s besøgsteam.

BFA’s arbejdsmiljøkonsulenter Susanne Nilherd Halle og Stig Ingemann Sørensen var i dagens anledning inviteret med for netop at give deltagerne viden og inspiration til at styrke og understøtte det daglige arbejde med arbejdsmiljøet i en udfordrende tid. Det gjorde de blandt andet ved at præsentere og lade deltagerne afprøve en række værktøjer og dialogredskaber om emnet, som arbejdspladserne kan bruge til at tage dialogen lokalt efter temadagen.

Fra succes til fiasko – en fotoøvelse

Et af værktøjerne var en fotoøvelse. Deltagerne skulle vælge et af billederne og i grupper fortælle hinanden om, hvilke følelser billedet vækkede. Der var blandt andet et billede af en pige, der skriger, så hendes ansigt er fordrejet i en grimasse.

- Jeg tænkte, hun var stolt, og at hun var lykkedes med et eller andet. Men andre omkring mit bord tænkte, at det var et råb om hjælp, og at hun havde det forfærdelig. Det er vildt, at man kan opleve det så forskelligt, fortæller Louise Gabriel Jørgensen.

- De meget forskellige følelser, folk lægger i et billede, siger noget om, hvor forskellige vi er som mennesker, vi påvirkes forskelligt i forskellige sammenhænge. Måske vil det være endnu bedre, hvis det var billeder fra egen arbejdsplads eller fra dilemmaer med stort arbejdspres, man tog udgangspunkt i. Det kunne give nogle gode snakke, vurderer hun.

En bred palet af værktøjer

På dagen var der ikke tid til at gå i dybden med de enkelte værktøjer, men det var heller ikke meningen.

- Formålet fra FMU’s side var at præsentere noget, som vi i fællesskab – både ledere og medarbejdere – kunne arbejde videre med. Det var en god dag, hvor vi fik lov til at snuse til noget. Vi var fødselshjælpere, og vi fik sat det på dagsordenen, at det er noget, man skal tale om lokalt. Nu skal vi snakke sammen om, hvordan vi sikrer, at der også bliver fulgt op lokalt, og hvordan vi som FMU kan understøtte det yderligere. Det ser jeg frem til, siger fællestillidsrepræsentant Pernille Nørgaard.

Direktør Henrik Laybourn supplerer:

- Jeg er meget tilfreds med den store palet af værktøjer, der blev præsenteret. Det var lidt en overflyvning. Man fik inspiration til forskellige måder at arbejde på, og det var mange glade for. Det er godt at have nogle gode redskaber, når det brænder på, og det gør jo en gang imellem. Der er meget at tage fat på, for der er pres derude, erkender direktør Henrik Laybourn.

Også arbejdsmiljørepræsentant Louise Gabriel Jørgen er godt tilfreds.

- Den dag i hallen var med til at kvalificere det, der nu er sat i gang med MED-aftalen. Mit ultimative håb er, at det vil være med til at fremme både et sundt og et sundere arbejdsmiljø. At arbejdspladsen kan få hjælp, hvis der er noget, der giver udfordringer, og at det er legitimt at tage det op med ledelsen, og man ved, hvor man kan finde noget konkret hjælp, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, man får prioriteret det lokalt og får lavet nogle aftaler, så der ikke er nogen, der kommer i risikozonen og bliver væltet af for høje følelsesmæssige krav. Det blev vi ansporet til den dag med hjælp fra både BFA og FMU. Det var et stærkt signal, der blev sendt på dagen, og det kan man hjælpe endnu mere på vej – også fremover, siger hun.

Det er nu op til FMU at beslutte på hvilken måde, BUF i Køge skal arbejde videre med både MED-aftalen og arbejdsmiljøet. Samarbejdet med BFA's besøgsteam fortsætter ind i det nye år og skal også medvirke til at understøtte arbejdsmiljøarbejdet omkring høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som måtte dukke op i den kommende trivselsmåling.

 

Fakta om Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune

Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune dækker Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, Familieafdelingen, BUF-sekretariat og Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt).

Der er ansat ca. 2300 medarbejdere i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

 


Senest revideret den 05. december 2022