Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager arbejdet i BFA Velfærd og Offentlig administration mellem rådets møder og forbereder i øvrigt oplæg til aktivitetsplan, budget, regnskab og dagsorden for møder i Rådet. Forretningsudvalget er det daglige kontaktled mellem Rådet og BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget for BFA Velfærd og Offentlig administration består af:

 

Maria Klingsholm
(Formand)
FOA

Tlf. 31791978
E-mail: mame@foa.dk

Tina Møller Nielsen
(Næstformand)
KL

Tlf. 33703971
E-mail: tmni@kl.dk

Rikke Gierahn Andersen
Danmarks Lærerforening

E-mail: riga@dlf.org

Martin Mølholm
DJØF

Tlf. 40847787
E-mail: mam@ikp.aau.dk 

Birthe Oest Larsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Tlf. 35271142
E-mail: biola@medst.dk

Ane Marie N. Pedersen
Danske Regioner

Tlf. 21845036
E-mail: amnep@regioner.dk

 

Se hvilke organisationer og øvrige medlemsorganisationer som Branchefællesskabet omfatter her.


Senest revideret den 14. september 2023