Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Gratis sparring – begrænset periode

Har I som arbejdsmiljøgruppe (AMG) eller TRIO fokus på uklare krav og modstridende krav i arbejdet på jeres arbejdsplads? Og har I som gruppe brug for sparring til, hvordan I kan gribe arbejdet an? Så kan I som AMG eller TRIO nu og frem til 31.01.2024 – søge om sparring fra BFA.

Gratis sparring til indsats om uklare krav og modstridende krav i arbejde 

BFA tilbyder nu sparring til arbejdsmiljø- og TRIO-grupper med erhvervspsykologer fra Konsulenthuset Organisation 

Erhvervspsykologen kan blandt andet hjælpe jer med:   

  • At få afklaring ved at stille spørgsmål, formulere hypoteser, stille opgaver samt præsentere metoder og værktøjer til håndtering af uklare krav og modstridende krav i arbejde.  
  • Understøtte en forventningsafstemning på de opgaver og det ansvar, som den enkelte og gruppen som helhed har i arbejdsmiljø- og TRIO-gruppen. 

Målgruppe 

Sparringen er målrettet lokale arbejdsmiljø- og TRIO-grupper på hospitaler, i døgninstitutioner og hjemmepleje, dagtilbud og undervisning i hhv. kommuner, regioner, det statslige og det selvejende område. 

Sparringen udgør én online session á 5 kvarters varighed med en erfaren erhvervspsykolog. Psykologen er underlagt tavshedspligt.  

Formålet med sparringen er at hjælpe arbejdsmiljø- og TRIO-grupper med at undersøge og finde nye handlemuligheder i arbejdet med at tackle og forebygge de udfordringer og belastninger på arbejdspladsen, der er forbundet med uklare krav og modstridende krav i arbejdet. 

Der er kun et begrænset antal sessioner.  

Kontakt BFA's samarbejdspartner Organisation her: Tlf. nr. +45 51343339

Læs mere om uklare krav og modstridende krav i arbejde og hent BFA's redskab i BFA's tema om emnet. 

Læs artikel om Arbejdstilsynets vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. 


Senest revideret den 9. november 2023