Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Gratis sparring

Har I som arbejdsmiljøgruppe (AMG) eller TRIO fokus på uklare krav og modstridende krav i arbejdet på jeres arbejdsplads? Og har I som gruppe brug for sparring til, hvordan I kan gribe arbejdet an? Så kan I som AMG eller TRIO frem til 1. juli 2024 eller til der er udsolgt - søge om sparring fra BFA.

Gratis sparring til indsats om uklare krav og modstridende krav i arbejde

Rigtig mange af os går på arbejde hver dag og løber ind i situationer, hvor vi bliver usikre på, hvad der egentlig forventes af os, for at vi løser vores arbejdsopgaver på den bedst mulige måde. Eller vi oplever, at der er flere forskellige og også modsatrettede forventninger til, hvordan vi skal løse vores arbejdsopgaver. Der kan være mange årsager til, at medarbejdere oplever uklare krav eller modstridende krav på jobbet.

En lærer møder fx både krav til selve undervisningen, men der kan også opstå situationer, hvor den enkelte lærer bliver udfordret af børnenes forskellige behov i løbet af en undervisningstime.

Det kan også være sygeplejersken eller sosu'en, der allerhelst vil yde den bedst mulige omsorg, men som samtidig skal løbe så stærkt, at hun ikke kan leve op til hverken sine egne, ledelsens eller måske en pårørendes forventninger.

Målgruppe

Har I fokus på uklare krav og modstridende krav i arbejdet på din arbejdsplads? Og er du en del af den lokale arbejdsmiljø- eller TRIO-gruppe på:

  • et hospital
  • i en døgninstitution eller i hjemmeplejen
  • et dagtilbud eller undervisning

Online sparring

Så kan I lige nu som noget helt nyt søge om gratis online sparring til jeres arbejde med temaet gennem BFA.

Sparringen foregår i samarbejde med erfarne erhvervspsykologer fra Konsulenthuset Organisation 

Erhvervspsykologen kan blandt andet hjælpe jer med:   

  • At få afklaring ved at stille spørgsmål, formulere hypoteser, stille opgaver samt præsentere metoder og værktøjer til håndtering af uklare krav og modstridende krav i arbejdet.  
  • At understøtte en forventningsafstemning på de opgaver og det ansvar, som den enkelte og gruppen som helhed har i arbejdsmiljø- og TRIO-gruppen. 

Sparringen udgør én online session á 5 kvarters varighed. Psykologen er underlagt tavshedspligt.  

Formålet med sparringen

Formålet med sparringen er at hjælpe arbejdsmiljø- og TRIO-grupper med at undersøge og finde nye handlemuligheder i arbejdet med at tackle og forebygge de udfordringer og belastninger på arbejdspladsen, der er forbundet med uklare krav og modstridende krav i arbejdet.  

Har du oplevet uklare krav eller modstridende krav i dit arbejde?

Måske kan du genkende en af disse beskrivelser?

  • To ansatte er uenige om, hvordan de bedst støtter en bestemt borger i mestring af eget liv på et bosted. Kvalitetsniveauet er ikke defineret klart og indholdet af opgaverne varierer for de ansatte. Hvor meget skal man støtte og hjælpe? Er det okay at hjælpe borger med at købe store mængder slik, da det styrker relationen, selvom vedkommende selv kan? Det skaber utilfredshed og konflikter med borgeren, der får "nej" hos den ene og "ja" hos den anden.
  • - Jeg skal arbejde værdigt med borgeren, men samtidig skal jeg spørge borgeren om noget, jeg selv finder stærkt krænkende – og dokumentere, at jeg har spurgt.

  • En pårørende med høj stilling nævner over længere tid, at personen har en direkte linje til borgmesteren. Og at personen overvejer at gå til pressen, hvis ikke personens mor får flere ydelser, end hun er tildelt i hjemmeplejen. Lederne forholder sig forskelligt. Én mener, at det sparer ressourcer at efterkomme den pårørende, da de ansatte ellers skal bruge endnu flere kræfter på at håndtere et konfliktfyldt samarbejde. En anden leder holder fast i, at det strider imod sundhedsloven at give særbehandling. Alle er berørte over situationen, ikke mindst borgeren.
  • - At arbejde med rehabilitering er en udfordring, for vi opfatter ordet forskelligt. Hos os er social- og sundhedshjælpere og -assistenter er meget optaget af omsorg og pleje, mens terapeuter er mere optaget af hjælp til selvhjælp.

  • I en afdeling skal der leveres et vist antal myndighedsafgørelser, der samtidig skal leve op til en særlig kvalitet. Hvis der samtidig har været en dårlig sag i medierne, og de politiske lag derfor stiller særlige krav, skaber det et krydspres. Der er på den måde forventninger til, at medarbejderne både arbejder hurtigt og samtidigt omhyggeligt.

Eksemplerne er fra undersøgelser, der danner baggrund for BFA’s kommende materiale ”Uklare og modstridende krav i arbejdet”.

Tilmeld jer

Vil I benytte tilbuddet, så kontakt BFA's samarbejdspartner Organisation her: Tlf. nr. +45 51343339

Læs mere om uklare krav og modstridende krav i arbejde og hent BFA's redskab i BFA's tema om emnet. 

Læs artikel om Arbejdstilsynets vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. 


Senest revideret den 28. februar 2024