Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Fremover skal APV’en ikke længere ende i skuffen i Slagelse Kommune

Hjemmeplejen i Slagelse Kommune vil have vendt bøtten. Det skal være slut med at investere en masse ressourcer i arbejdet med at lave fysisk APV og handleplaner, som alligevel ikke rigtig bliver taget i brug og blot ender i en skuffe, uden at der kommer synlige resultater ud af arbejdet.

Her er arbejdsmiljørepræsentanterne Sabine Larsen (tv) og Helle Freiesleben (th) i gang med at præsentere resultaterne fra et af gruppearbejderne i forbindelse med et arbejdsgruppemøde med BFA’s besøgsteam. Foto: BFA

Du finder artiklen i en printervenlig version her (PDF)

Af Anne-Mette Holm

Som mange andre steder går det stærkt i hverdagen for hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Det ene projekt afløser det næste, og der er mange ting, medarbejderne skal have fokus på. En af de tilbagevendende arbejdsopgaver er den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV’en) for det generelle fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. En opgave, som arbejdsmiljørepræsentanterne har oplevet, har været tung at løfte.

- Det har været sådan en opgave, som vi har skubbet foran os. Den hang os lidt ud af halsen, og det var bare noget, som man skulle have gjort, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Sabine Larsen, der er uddannet pædagog og arbejder i hjemmeplejen i Skælskør, i Slagelse Kommune.

Hendes kollega, social- og sundhedshjælper Helle Freiesleben, er enig og supplerer:

- Ja, undskyldninger var der nok af. Vi har gået APV’en igennem og har arbejdet med den, men derefter endte den i skuffen. Den kom ikke ud til de øvrige medarbejdere. Men tingene skulle jo være i orden, hvis Arbejdstilsynet kom, fortæller hun, der også er arbejdsmiljørepræsentant i et andet område i hjemmeplejen i kommunen.

Nu skal det være slut

Men det skal være anderledes fremover. For nu har leder af Sundhedstilbud, Hjemme- og sygepleje i Slagelse Kommune, Therese Gjerde Corfix, sat fokus på problemet i samarbejde med BFA’s besøgsteam. Målet er, at samarbejdet med BFA skal munde ud i en generisk model for den fysiske APV, som fremover skal bruges til at styrke det ergonomiske arbejdsmiljø i alle områder af kommunens hjemmepleje.

- Det er de samme udfordringer, vi løber ind i igen og igen. Jeg tænkte, at BFA kunne hjælpe med at få løst de gordiske knuder, vi har. Sådan et samarbejde giver os mulighed for at blive ved med at arbejde konstruktivt og struktureret med det. Vi er så kæmpestor en organisation, så vi kan risikere at gå ud ad mange veje, hvis vi ikke har en struktur for vores arbejdsmiljøarbejde, siger hun.

Lokale løsninger er ikke vejen frem

Tidligere har TRIO’en på hvert af hjemmeplejens 9 områder løst deres ergonomiske udfordringer lokalt, for der har ikke været en tradition for erfaringsudveksling og kommunikation på tværs af områderne.

- Vi har aldrig tænkt det som et samarbejde på tværs. Kun på, at det var vores egen lille gruppe, der skulle løse det, siger Helle Freiesleben.

En af de tilbagevendende udfordringer i hjemmeplejen er tunge ben. Når borgerne fx skal have hjælp til at komme op i sengen, bliver det tungt for hjemmeplejerne at få benene med op i sengen. Men et af områderne i Slagelse har løst det problem med et hjælpemiddel – en gul strop med en løkke i hver ende, som borgeren kan sætte om benet i den ene ende og selv hjælpe med at løfte benet op ved at tage fat i den anden ende. Men den løsning var det ikke alle områder, der kendte til, viste det sig.

- Hvis vi bare havde snakket med de andre områder, så kunne det være, at vi havde løst problemet med de tunge ben for længe siden, siger Sabine Larsen.  

Det er leder af Sundhedstilbud, Hjemme- og sygepleje helt enig i:

- Selvom vi faktisk er drøngode til at sende APV-spørgeskemaet ud og sætte handleplaner i gang lokalt, så misser vi det, der sker på tværs af organisationen. Hvis vi gør noget godt, er det fint at brede det ud til flere. Hvis det er noget skidt, skal vi måske gøre noget helt andet. Det har været tilfældigt, hvem der gjorde hvad, men nu har vi fokus på en mere tydelig ansvarsfordeling, siger Therese Gjerde Corfix.

Samarbejde og sammenhold er vejen frem

Indtil videre er arbejdet med den generiske model godt i gang. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen og Slagelse Kommunes APV-team, der sammen med BFA’s besøgskonsulenter sætter spot på udfordringerne og hjælper hinanden med at holde fokus. Og det har fået samarbejdet på tværs af organisationen til at blomstre og givet gruppen et bedre sammenhold.

 - Det har været et supergodt samarbejde. Vi bliver klogere fra møde til møde og ser flere gevinster ved arbejdet. Fx hvordan vi kan bruge hinanden, at vi står sammen, at medarbejdere og kolleger også støtter op om det og synes, at det er godt at blive inddraget på en anden måde, siger Sabine Larsen.

Konsulenterne i kommunens APV-team og arbejdsmiljørepræsentanterne har ikke tidligere samarbejdet om at udarbejde den generelle fysiske APV for personalets arbejdsmiljø. APV-teamets hovedopgave er normalt at lave den fysiske APV i borgernes eget hjem. Her med fokus på personalets fysiske arbejdsmiljø, set ud fra den enkelte borger, og dennes plejebehov, inden for rammerne af eget hjem.  

- Vi har ikke haft kendskab til APV-teamets arbejde, og så har vi nogle gange oplevet, at de har truffet beslutninger om noget, som vi andre skulle udføre i hverdagen. I det her samarbejde har vi fået en langt større forståelse for hinanden. APV-teamet har nok ikke følt, at de blev brugt bedst muligt, forklarer Sabine Larsen.

- Vi har tidligere været lidt perifere, fordi vi ikke har været så meget med på holdmøderne. Hjemmeplejerne har ikke haft ansigt på os. Det er nemmere, når vi nu alle sidder sammen om bordet og ser hinanden i øjnene, siger Mads Ravnemose, der er fysioterapeut og én af kommunens tre APV-konsulenter.

- Det er rigtig fornuftigt og givende, at vi fremover bliver inddraget i arbejdet. Det er noget, vi helt naturligt skal være en del af, også fordi det fremover skal bredes ud til hele kommune. På den måde er vi med til at sikre, at det er det samme budskab, der kommer ud til alle i hele kommunen.  

Godt med et eksternt blik

Foruden det gode samarbejde og sammenhold, der er opstået internt, har det også været et plus at få eksterne øjne på hverdagens praksis i Slagelse Kommunes hjemmepleje.

- Besøgsteamet insisterer på at stille os de spørgsmål, vi selv tager for givet. Det er godt, at nogle udefra stiller de frække, lidt nærgående spørgsmål. Det er hverdagspraksis, som vi ikke taler om. Men når vi taler om det, kan vi gøre det meget bedre og måske også bruge vores ressourcer mere effektivt. Og når vi har aftalt noget med nogle andre – eksterne – så gør vi det altså også, fastslår Therese Gjerde Corfix.

Samarbejdet mellem Slagelse Kommunes hjemmepleje og BFA’s besøgsteam fortsætter frem til 2023. Og der vil helt sikkert være stort fokus på mere medinddragelse af både resten af organisationen og medarbejderne på de lokale områder.

- Det er vigtigt, at vi står sammen på en anden måde, end vi har gjort førhen. Både når vi er ude hos borgerne, så de oplever, at vi har samme tilgang fx i forhold til udfordringerne med de tunge ben. Det giver færre konflikter ude i hjemmene. Og også i vores arbejde med APV’en og hele vejen rundt. Det er vigtigt, at vi løfter i flok, slår Sabine Larsen fast.

Fakta om hjemmeplejen i Slagelse

Hjemmeplejen i Slagelse Kommune dækker geografisk 9 forskellige områder og er en del af Center for Sundhed og Ældre.

Der er ansat ca. 700 medarbejdere i Slagelse Kommunes hjemmepleje.  


Senest revideret den 4. maj 2023