Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

BFA’s besøgsteam understøtter arbejdsmiljøarbejdet over hele landet

Arbejdspladser over hele Danmark er klar til at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Det mærker konsulenterne i BFA’s besøgsteam, der mødes med en række arbejdspladser i både nord, syd, øst og vest. De har alle har det til fælles, at de gerne vil prioritere et godt lokalt arbejdsmiljø.

BFA’s besøgsteam deltager både i møder, temadage og forskellige forløb med mange arbejdspladser. Du kan også være heldig at møde dem på konferencer som her, hvor Susanne Nilherd Halle (th) introducerede dag 2 på konferencen ”Følelser på job” i foråret 2022 sammen med sin kollega, projektleder Mads Kristoffer Lund. Foto: Thomas Søndergaard

Af Anne-Mette Holm

Det ene øjeblik sidder arbejdsmiljøkonsulent Susanne Nilherd Halle fra BFA Velfærd og Offentlig administration foran sin computerskærm og holder et forberedende Teams-møde med en arbejdsplads i Danmark. Over det ganske, danske land har både kommunale, regionale og det statslige og selvejende område nemlig fået øje på mulighederne for at indgå i forskellige forløb med konsulenterne i BFA’s besøgsteam.

Det næste er øjeblik er hun på vej i bil eller tog for at mødes ansigt til ansigt med repræsentanter fra de forskellige arbejdspladser, der gerne vil have hjælp til at understøtte de særlige udfordringer i arbejdsmiljøet, som går igen på rigtig mange arbejdspladser i Danmark; krænkende handlinger, ubalance mellem krav, indflydelse og udviklingsmuligheder og ergonomiske udfordringer. Og det er netop de temaer, som BFA’s besøgsteam kan hjælpe udvalgte arbejdspladser med.

Der er godt gang i den på arbejdspladserne

- Der sker rigtig meget rundt om på arbejdspladserne i Danmark. I BFA’s besøgsteam er vi i gang med forløb, som understøtter dette arbejde flere steder rundt i landet, fortæller Susanne Nilherd Halle og fortsætter:

- Det er virkelig godt at erfare, at arbejdspladserne er ambitiøse og vil deres arbejdsmiljø. Og det er en god mulighed, at vi i besøgsteamet kan understøtte de forskellige brancher i de ambitioner, de har inden for de tre arbejdsmiljøtemaer.

Arbejdspladserne henvender sig til besøgsteamet med udfordringer inden for de tre temaer, som besøgsteamet understøtter.

 - Arbejdsmiljøtemaet ubalance mellem krav og indflydelsesmuligheder fylder en del i de henvendelser, vi får, og det er jo fx stresstematikker, prioritering af tid til kerneopgaven, strategisk og daglig stillingtagen til kan og skal-opgaver, så man kan levere den ønskede kvalitet for de ressourcer, som er til rådighed, fortæller Susanne Nilherd Halle.

 - Det samme gør temaet krænkende handlinger, hvor det jo både kan handle om psykisk og fysisk vold og trusler i samarbejdet med borgere og beboere og om fx mobning mellem medarbejdere.

- Men vi får også henvendelser, der går på problematikker inden for det ergonomiske arbejdsmiljø fx til optimering af APV-arbejdet og muskel-skelet-besvær på sociale døgninstitutioner. Det er gennemgående, at dem, der henvender sig gerne vil understøtte deres arbejdsmiljøindsats endnu mere og forebygge netop disse problematikker. Og der er blik for, at problematikkerne hænger sammen. Man må ikke blive syg af at gå på arbejde, og det ved de godt ude på arbejdspladserne, uddyber hun.

Arbejdspladserne vil gerne løfte arbejdsmiljøarbejdet

Det er særligt ledere og medarbejdere, som henvender sig på vegne af arbejdsmiljøorganisationen, MED- og samarbejdsudvalg på et mere overordnet strategisk niveau. Det kan fx være næstformænd for disse overordnede udvalg eller chefer for et større område, som vil noget mere med arbejdsmiljøet. Det kan også være centrale aktører som HR-konsulenter eller arbejdsmiljøkoordinatorer, som selv sidder centralt med i arbejdsmiljøarbejdet, og som henvender sig på vegne af øverste MED-/samarbejdsorgan eller HR. De vil typisk gerne understøtte deres arbejdsplads i at nå de mål og indsatser omkring arbejdsmiljøarbejdet, som er sat hos dem.

- Vi har også flere steder set, at allerede etablerede arbejdsgrupper fx under et overordnet og strategisk MED-niveau eller samarbejdsniveau tager fat i os for at få et samarbejde på benene for at finde løsninger til udfordringer i deres arbejdsmiljø, siger Susanne Nilherd Halle.

Forankring på strategisk niveau

Når arbejdspladserne søger om hjælp til at håndtere og forebygge udfordringer i deres arbejdsmiljø, går besøgsteamet ind på et overordnet og strategisk niveau og arbejder ind i og med de samarbejdsstrukturer, som ligger fx centralt fra et fagområde via et fælles MED-udvalg eller et lokalt afdelings-MED på det regionale område. Det kan fx være skoleområdet i en kommune eller en afdeling på et sygehus.  

Udgangspunkt i arbejdspladsernes behov og ønsker

- Vi har altid til en start et møde, hvor arbejdspladsen uddyber behov og ønsker, og vi byder ind med, hvordan vi kan understøtte det arbejde sammen med dem. Mødet kan vi tage virtuelt, og det varer som regel en time. Så har arbejdspladserne mulighed for at samle vigtige nøglepersoner, så man kan tage en beslutning om et samarbejde med os.

Et forløb med besøgsteamet er gratis. Men arbejdspladserne skal være klar til at investere i indsatsen, hvis de skal lykkes med det i sidste ende.

- Selvom det er gratis og ikke koster penge, så skal der jo investeres tid fra både arbejdsgruppe og deltagere undervejs. Vores dialoger bliver ofte til en aftale om konkrete forløb af kortere eller længere varighed, som så iværksættes i tæt dialog og samarbejde med arbejdspladsen, siger Susanne Nilherd Halle.

Besøgsteam-indsatsen løber til og med 2024, hvor alle i besøgsteamet er klar til at tage dialogen om et muligt samarbejde, når arbejdspladserne henvender sig.

Læs mere om, hvordan I kan få hjælp af besøgsteamet her


Senest revideret den 13. september 2022