Del: - -

Webinar: Når for mange vil for meget – Hvordan kan vi få mere klarhed i arbejdet?

BFA inviterede torsdag den 2. nov. 2023 til webinar om uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Når vi går på arbejde, møder vi komplekse opgaver med krav og forventninger fra forskellige steder på samme tid: En borger har ét behov, hvor de pårørende har en anden forventning. Lovgivning og procedurer foreskriver måske noget helt tredje. Der kan være interne uenigheder om, hvordan opgaven skal løses eller urealistiske forventninger til, hvad vi fagligt kan løfte.

Forventningerne kan virke umulige at opfylde på samme tid – utydelige eller direkte modstridende. Alt sammen er noget, der kan give anledning til fejl, efterlade os med en følelse af magtesløshed eller af, at vi arbejder for meget. Det kan have en negativ betydning for vores arbejdsmiljø. Så hvad gør vi så?

Et fælles arbejdsmiljøproblem

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet er ikke et arbejdsmiljøproblem, som den enkelte medarbejder kan løse alene. Det skal forebygges og håndteres i fællesskab som et arbejdsmiljøproblem, da det angår hele arbejdspladsen.

Hvem kan være med?

Målgruppen for webinaret er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter eller andre, som er involveret i arbejdsmiljøarbejdet.

På webinaret får I:

  • Fakta om lovgivning og Arbejdstilsynets praksis.
  • Viden om, hvad vi forstår ved ”uklare krav” og ”modstridende krav” i arbejdet – og deres betydning i arbejdsmiljøet.
  • Viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere krav i arbejdet kollektivt på jeres arbejdsplads.
  • Introduktion til et nyt BFA-redskab (med tilhørende sparring), som I kan bruge eller lade jer inspirere af i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere om BFA's tilbud om gratis sparring (i en begrænset periode).

Webinaret blev afholdt torsdag d. 2. november kl. 14:00 -15.00.

 

Har du oplevet uklare krav eller modstridende krav i dit arbejde?

Måske kan du genkende en af disse beskrivelser?

  • To ansatte er uenige om, hvordan de bedst støtter en bestemt borger i mestring af eget liv på et bosted. Kvalitetsniveauet er ikke defineret klart og indholdet af opgaverne varierer for de ansatte. Hvor meget skal man støtte og hjælpe? Er det okay at hjælpe borger med at købe store mængder slik, da det styrker relationen, selvom vedkommende selv kan? Det skaber utilfredshed og konflikter med borgeren, der får "nej" hos den ene og "ja" hos den anden.

  • En pårørende med høj stilling nævner over længere tid, at personen har en direkte linje til borgmesteren. Og at personen overvejer at gå til pressen, hvis ikke personens mor får flere ydelser, end hun er tildelt i hjemmeplejen. Lederne forholder sig forskelligt. Én mener, at det sparer ressourcer at efterkomme den pårørende, da de ansatte ellers skal bruge endnu flere kræfter på at håndtere et konfliktfyldt samarbejde. En anden leder holder fast i, at det strider imod sundhedsloven at give særbehandling. Alle er berørte over situationen, ikke mindst borgeren.

  • I en afdeling skal der leveres et vist antal myndighedsafgørelser, der samtidig skal leve op til en særlig kvalitet. Hvis der samtidig har været en dårlig sag i medierne, og de politiske lag derfor stiller særlige krav, skaber det et krydspres. Der er på den måde forventninger til, at medarbejderne både arbejder hurtigt og samtidigt omhyggeligt.

Eksemplerne er fra undersøgelser, der danner baggrund for BFA’s kommende materiale ”Uklare og modstridende krav i arbejdet”.

Links til materialer

PowerPoint præsentation

BFA-værktøjer

Redskab til at arbejde med uklare krav og modstridende krav i arbejdet 

De 2 nævnte redskaber til at arbejde med standarden/kvaliteten i opgaven samt prioriteringstrekanten (Kan bruges på alle typer af arbejdspladser)

Materiale om følelser på job

Afstemning

Se afstemningen her

Arrangement

Psyk.konferencen i april 

Eksterne links

AT-vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet


Senest revideret den 6. november 2023