Del: - -

Fagligt Træf 2023

Muskel- og skeletbesvær (MSB) påvirkes af mange forhold også flere end de fysiske belastninger i arbejde. Oplevelsen af smerter og at have ondt kan hænge sammen med forhold, som samarbejde i arbejdsfællesskabet, indflydelse på arbejdet, organisering af arbejdet, brug af hjælpemidler og teknologier m.v. Derfor må vi tænke bredt, når vi vil forebygge MSB. Forskning viser, at udvikling af MSB ikke alene er forårsaget af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, men har mange facetter, og samspillet mellem de fysiske og psykosociale påvirkninger er komplekst.

Tilmeldingsfristen er udløbet og træffet er udsolgt.

På Fagligt Træf fokuserer vi derfor på at forstå samspillet mellem MSB og de psykosociale påvirkninger i sammenhæng med arbejdet indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet.

Vi retter fokus på betydningen af de psykosociale forhold, som kan spille ind på god ergonomi, oplevelsen af smerter, MSB og arbejdspladsens kultur, som påvirker arbejdsmiljøet, når vi udøver forflytning, pleje-, social og sundhedsarbejde i praksis. 

 På Fagligt Træf kan du:

  • Lytte til faglige oplæg og få ny forskning og viden om ergonomi på social-, sundheds- og omsorgsområdet.
  • Deltage i praksisrettede workshops og miniplenum, hvor du kan fordybe dig g udfordre dig selv, med emner som er relevante for dig og dine kollegaer.
  • Få inspiration til at arbejde med udvikling af godt arbejdsmiljø, forflytningskultur og flerstrenget indsats.
  • Møde fagfæller med rig mulighed for erfaringsudveksling.
  • Afprøve og få viden om nye teknologier og hjælpemidler.

For at få et godt udbytte af træffet og kunne følge op efterfølgende lokalt hos jer anbefaler vi at I tilmelder jer flere fra samme arbejdsplads.

Find programmet her.

Målgruppe

Fagligt træf er for alle der arbejder med eller skal skabe rammer for forflytning og ergonomi i det daglige, det er ledere, forflytningsvejledere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker, arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, døgntilbud på socialområdet og bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

Såfremt du ikke tilhører målgruppen, er du ikke garanteret en plads. Hvis du tilhører en anden målgruppe, kan du sende en mail til tth@bfa.dk , så vil vi se om vi kan imødekomme dit ønske om at deltage.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Nyborg d. 5. og 6. september.

Video fra Fagligt Træf 2022

 

Senest revideret den 20. september 2023