Del: - -

Konference om psykisk arbejdsmiljø 2022

Konferencen "følelser på job" er afholdt. Tak til deltagerne og oplægsholderne som var med og bidrog til det faglige fællesskab.

Der er nu lukket for tilmelding

Hent teaseren som PDF.

Temaet i 2022 var ”Følelser på job”

I mange jobs inden for social- og sundhedsområdet er der høje følelsesmæssige krav: Den ansatte skal både bruge sin indlevelsesevne og håndtere sine egne følelser i mødet med borgeren. At skulle bruge sine følelser på denne måde kan være belastende, men giver også høj mening i arbejdet. Ansatte i job med kontakt og ansvar form mennesker, har ofte søgt ind i disse job, fordi det er meningsfuldt og udviklende at arbejde med mennesker.
En af de måder, hvor ansatte oplever mening i arbejdet, er i de faglige dialoger. At drøfte kvalitet og give faglig feedback i arbejdet er en del af det professionelle samarbejde - men netop i erhverv, hvor der er følelsesmæssige krav på spil, kan det også være krævende altid at have den gode dialog. Det kan påvirke samarbejdsrelationerne, udførelsen af kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø, hvis I ikke er opmærksomme på, og kan håndtere de følelser som er på spil.

Oplæg fra Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard åbnede konferencen med ros og anerkendelse af arbejdet på social- og sundhedsområdet.

På konferencen kunne I

  • Få den nyeste forskning og viden om psykisk arbejdsmiljø på social- og sundhedsområdet
  • Lytte til oplæg, medvirke i workshops og værksteder
  • Møde mange forskellige fagfæller og få mulighed for erfaringsudveksling.

I kunne fx få viden om høje følelsesmæssige krav og psykisk arbejdsmiljø og anbefalinger til, hvordan I selv undersøger jeres arbejdsmiljø med forskere fra NFA, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø Thomas Clausen og Johan Simonsen Abildgaard.

I kunne høre hvad Arbejdstilsynet siger om den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Til workshops og værksteder var der blandt andet mulighed for

  • At spørge dig selv hvad ”Kærlighed” har med arbejdet at gøre? med organisationspsykolog Birgitte Bonnerup, forfatter til ”Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet”
  • At blive klogere på forskellige slags fællesskaber med Lasse Rønnoe, Arbejdsmiljø København
  • At finde ”Elefanten i rummet” og ”modet til at handle på det I mærker” med organisationspsykolog og forfatter Lotte Svalgaard
  • At lære om vigtigheden af” restitution og arbejde” med en sund pausekultur med TeamArbejdsliv.
  • At slippe ”stressen ud af skammekrogen” og gå i forsvar for fællesskabet med forsker Pernille Steen Pedersen, CBS.
  • At forstå hvad ”Høje følelsesmæssige krav” i arbejdet konkret betyder og hvordan vi kan over- eller underinvolvere os med krisepsykolog Rikke Høgsted.

Målgruppe

Konferencen er for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljø og HR-konsulenter, som arbejder inden for social- og sundhedsområdet: Sygehuse, dagtilbud, døgntilbud, hjemmepleje og privat praksis.


Senest revideret den 18. august 2023