Del: - -

Webinar: Hvordan skal vi forstå og håndtere voldsom adfærd fra børn?

Webinaret er afviklet torsdag d. 17. juni 2021 kl. 14:00-14:45. Du kan se eller gense webinaret nedenfor.

Få viden og faglige redskaber til at give børnene og dig selv en god hverdag.

Børn og unge, der reagerer med udadreagerende adfærd, vrede og aggression, forstyrrer og udfordrer fællesskabet i blandt andet skolen. Den voldsomme adfærd kan smitte af på lærere og pædagoger og påvirke arbejdsmiljøet på hele skolen. Derfor er forebyggelse og håndtering af voldsom adfærd også et fælles ansvar for hele arbejdspladsen.

Få viden og faglige redskaber til at samarbejde med børnene om at forebygge episoder, der har konsekvenser for de ansattes arbejdsmiljø. Målet er at børnene får en god hverdag, hvor de oplever at blive forstået i de fællesskaber, de indgår i. Og de fagpersoner, der omgås børnene, har et godt arbejdsmiljø.

Men hvem er de vrede og voldsomme børn? Hvordan kan man som professionel, i teamet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen løfte opgaven med at tilgodese et fællesskab og på samme tid imødekomme inklusionsopgaver? Og skal fællesskabet beskyttes mod særlige børn – eller snarere rustes til at håndtere de svære følelser og sommetider uforståelige handlinger? Få viden og faglige redskaber og bliv inddraget i debatten.

Arrangementet bliver styret af journalist og tidligere studievært på TV-Avisen Trine Sick.

Se eller gense webinaret her

Deltagere

Maria Dressler, psykolog, Diamantforløbene

Camilla Obel, lærer, Diamantforløbene

Trine Sick, journalist, moderator

Tidspunkt

Torsdag d. 17. juni kl. 14:00-14:45.  

Tilmelding er lukket. Deltagelse er gratis.

Webinaret er arrangeret af BFA Velfærd og Offentlig administration og Vold som Udtryksform. 


Senest revideret den 18. juni 2021