Del: - -

Webinar: Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Seksuel chikane har alvorlige konsekvenser både for dem, der bliver udsat for den, og for virksomheden som helhed. Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet inviterer derfor til webinar, hvor vi stiller skarpt på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen.  

Du kan hente invitationen her.

Tidspunkt: Fredag den 18. juni 2021 kl. 13.00 – 14.30

Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig webinaret her. 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2021. 

Seksuel chikane er i de seneste år for alvor blevet genstand for samfundsdebat og er også kommet på dagsordenen i rigtig mange virksomheder. Trods dette fokus er der fortsat ca. 100.000 mennesker, som inden for det seneste år er blevet udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Værst ser det ud for de unge kvinder mellem 18 og 24 år, hvor mere end hver tiende angiver at have været udsat for seksuel chikane. Det viser den seneste nationale undersøgelse ”Arbejdsmiljø og helbred 2018” gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø..

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til seksuel chikane. Effektiv forebyggelse kræver dog, at alle på arbejdspladsen tager et medansvar. På dette webinar stiller vi derfor skarpt på arbejdsgivers pligter i forhold til arbejdsmiljøreglerne samt på arbejdsfællesskabets og kulturens rolle i relation til at sikre en chikanefri arbejdsplads. Deltagerne bliver præsenteret for effektive dialogværktøjer, der fremmer forebyggelse og bliver opdateret på de nye regler. 

På Webinaret kommer lektor i arbejds- og organisationspsykologi Eva Gemzøe Mikkelsen, Syddansk Universitet, og autoriseret psykolog/arbejdspsykolog Patricia Pihl, Arbejdstilsynet, ind på følgende:

  • Hvad er seksuel chikane?
  • Hvilke konsekvenser har seksuel chikane for den enkelte og for virksomheden?
  • Hvilke pligter har virksomheden i forhold til forebyggelse af seksuel chikane?
  • Hvordan kan man fremme en hensigtsmæssig adfærd hos kolleger og leder?
  • Hvordan håndterer leder, HR og medarbejderrepræsentanter sager om seksuel chikane?

Senest revideret den 26. maj 2021