Del: - -

Kom til dialogkonference om fremtidens arbejdsmiljø

11. september er der dialogkonference i København om godt arbejdsmiljø ved robotter, digitalisering og velfærdsteknologi. Bliv inddraget i diskussioner og dilemmaer om, hvordan din arbejdsplads bedst kan forberede dig på de nye teknologier og udnytte de potentialer, der er. Målgruppen er især ledere og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljø-, samarbejds- og MED-udvalg.

Er din næste kollega lavet af metal eller styret af algoritmer?

Vi er i Danmark gode til at tage nye teknologier til os. Det kan være robotter i industrien, softwarerobotter og digitalisering på kontorarbejdspladser og velfærdsteknologier i social- og sundhedssektoren. De nye teknologier påvirker den måde, vi arbejder på og den måde, vi organiserer os på.

Derfor indbyder vi igen til dialogkonference om fremtidens arbejdsmiljø. Som deltager, bliver du inddraget i diskussioner og dilemmaer om, hvordan du bedst kan forberede dig på de nye teknologier, de udfordringer, der kan komme, og udnytte de potentialer, der er til at nedbringe belastninger og skabe et udviklende arbejde.

Desuden vil der være fokus på, hvordan vi på arbejdspladsen bedst samarbejder om at implementere nye teknologier, så robotten bliver en aflastning, og teknologien bliver en håndsrækning til at lykkes bedre med opgaven. Målgruppen for dialogkonferencerne er især ledere og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljø-, samarbejds- og MED-udvalg, men andre interesserede er også velkomne. Vi opfordrer til, at I deltager fra både leder- og medarbejderside fra jeres arbejdsplads, så I kan fortsætte drøftelser hjemme.

Bag arrangementerne står BFA Velfærd og Offentlig administration, BFA Industri og Arbejdsmiljørådet. Det er gratis at deltage, men vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.

TID OG STED

11. september 2020, kl. 12.30 – 15.30, Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S
Der serveres sandwich fra kl. 12.00

Der er 80 pladser efter først-til-mølle princippet.
Tilmeld dig på bit.ly/dialogmoede senest 8 dage før afholdelsen.

________________________________________________________________

Hent invitationen og programmet som PDF her


Senest revideret den 7. august 2020