Del: - -

BFAs besøgsteam

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles problemer i arbejdsmiljøet. Med afsæt i jeres egne forudsætninger og ønsker, hjælper vi med at styrke fælles kompetencer og med at afprøve mulige løsninger i praksis.

Hvad er BFA's besøgsteam?

BFA har etableret et besøgsteam, der står klar til at samarbejde med kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt arbejdspladser på det selvejende område om at forebygge og håndtere væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Med udgangspunkt i jeres udfordring og ambition tilrettelægger vi kortere eller lidt længere fælles forløb for hele eller en del af jeres arbejdsplads. I forløbet får I mulighed for at styrke jeres forebyggende indsats og for at træne og afprøve virksomme tiltag, som I sætter i værk. Alle forløb forgår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer.

Læs mere om jeres muligheder her


Senest revideret den 29. maj 2024