Del: - -

Elementer i indeklimaet: Luftkvalitet, varme, kulde og arbejdslys

Indeklimaet har stor betydning for, om vi befinder os godt på arbejdspladsen og om vi føler os godt tilpas. Varme, kulde, lys og luft kan påvirke vores koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær.

Luftkvalitet

Dårlig luft skyldes som regel støv på grund af dårlig rengøring, gasser fra byggemateriale og inventar, tobaksrøg og parfume, mikropartikler fra printere og kopimaskiner og sporer fra skimmelsvampe. Desuden spiller luftens temperatur og fugtighed også ind. 

Dårlig luft kan blandt andet give hovedpine, problemer med at koncentrere sig og svie i øjne, næse og mund.

Læs mere om luftkvalitet på Indeklimaportalen.

Varme på arbejdspladsen

Nogle nyder, at sveden perler på panden, mens andre har svært ved at koncentrere sig i varmen på kontoret. Arbejdstilsynet har retningslinier for, hvornår det er for varmt: Det er det, når temperaturen overstiger 25 grader, selvom det er køligere udenfor.

Der kan være flere årsager til, at temperaturen kommer over de 25 grader. Her er de mest almindelige:

 • Solindfald fra store vinduespartier, der ikke er skærmet godt nok af.
 • Kropsvarme, hvis der er mange mennesker i et lokale.
 • Teknisk udstyr. Især ældre computere leverer en del varme, men også kopimaskiner, printere og lignende.
 • Kunstig belysning, især hvis der stadig ikke er skiftet til sparepærer.
 • Dårligt isolerede tagflader.

Læs mere om varme på Indeklimaportalen.

Kulde og træk - hvornår er det et problem?

Hvis man fryser, går arbejdstempoet ned, fordi man bliver stiv og spænder i musklerne. Det øger desuden risikoen for hovedpine. Derfor er det vigtigt at tage signaler om kulde alvorligt – også selvom de opleves individuelt.

Der er primært fem årsager til, at man oplever kulde:

 • Kolde vægge og vinduer kan give kuldenedfald og en følelse af træk.
 • Kolde vægge og vinduer kan endvidere give kuldestråling i umiddelbar nærhed.
 • Utætheder i facaden giver også træk – og kulde siver eller blæser ind udefra.
 • Træk og kulde fra indgangspartier og lignende.
 • Dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg samt aircondition.

Læs meget mere om kulde og træk på Indeklimaportalen.

Arbejdslys

Det er vigtigt at have et godt og passende arbejdslys. Forkert lys kan give hovedpine, træthed og muskelspændinger - og kan være årsagen til de symptomer, mange oplever ved for eksempel langvarigt skærmarbejde.

Forkert arbejdslys skyldes især:

 • For svagt lys og store kontraster mellem mørke og lyse dele af rummet.
 • For kraftigt lys er lige så anstrengende. Især hvis det medfører reflekser og spejling.
 • Reflekser fra vinduer og lamper kan være meget generende ikke mindst ved skærmarbejde.

Læs mere om arbejdslys på Indeklimaportalen.


Senest revideret den 24. august 2021