Ledelse på attraktive arbejdspladser

God ledelse er med til at give høj kvalitet og faglighed i kerneydelsen.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udgivet hæftet ”Ledelse på attraktive arbejdspladser”, der giver gode råd til, hvordan du som leder, kan arbejde med arbejdsmiljøet og skabe en attraktiv arbejdsplads, og du finder en række konkrete redskaber til at komme i gang med arbejdet.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Ledere

Sidetal: 48

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2010

Opdateret dato: 2021

Forfatter: Gitte Goldschmidt

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund