Del: - -

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen

Den årlige drøftelse er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøorganisationens løbende arbejde. Her skal I planlægge det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet og samle op på det foregående års indsats og resultater.

Indhold i den årlige drøftelse

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal følgende punkter gennemgås: 

 • Hvad vil I fokusere på i det kommende år? Det kan være, at virksomheden står over for nogle særlige udfordringer, fx i form af nye arbejdsopgaver, dårligt indeklima m.m. Her kan I fx bruge kortlægningen fra virksomhedens APV til at finde frem til de vigtigste emner. 
 • Hvordan skal samarbejdet foregå? I skal drøfte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal forløbe, og hvordan I vil nå de arbejdsmiljømæssige mål, som I har sat jer. For at nå målene kan I fx aftales, at I mødes med faste intervaller, eller at ledelse eller medlemmer af AMO løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. 
 • Har I nået målene fra det foregående år? Har I året forinden fx sat et mål om at halvere antallet af arbejdsulykker, skal I vurdere, om dette mål er nået. 
 • Hvilke mål vil vi sætte for det kommende års arbejde? Har I under punkt 1 fx valgt at arbejde med indeklima, stress eller ergonomi, skal I sætte konkrete mål for, hvad I vil opnå.
 • Har I den nødvendige viden om arbejdsmiljø på arbejdspladsen? Har I brug for at opbygge ny viden eller kompetencer om arbejdsmiljø? Hvis I fx har fået andre arbejdsopgaver eller I vil sætte fokus på nye områder i jeres plan for det kommende år. Samtidig skal I desuden drøfte den supplerende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 • Dokumentation og formidling: I bør også diskutere, hvordan I vil dokumentere, formidle og vurdere jeres diskussioner, mål og resultater:
  • Hvordan kan I genfinde informationer, forslag og beslutninger fra de årlige drøftelser? 
  • Skal andre informeres, og hvordan skal det ske? 
  • Hvordan sikrer I, at I reelt kan vurdere, om de fastsatte mål er nået?

Andre emner kan dukke op

I årets løb kan der selvfølgelig opstå andre problemer i arbejdsmiljøet end dem, I har  sat mål for på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det kan fx være arbejdsulykker, pludselige problemer med samarbejde eller indeklima eller andre forhold, som skal håndteres her og nu. 

Krav om dokumentation

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation. 


Senest revideret den 1. marts 2024