Del: - -

Samarbejde - Relationel koordinering

Her på siden kan du finde forskellige øvelser der kan være med til at forbedre jeres samarbejde - i nogle sammenhænge kaldet 'relationel koordinering'.

Videoen henvender sig især til social- og sundhedsmedarbejdere, terapeuter, sygeplejersker, visitatorer og gruppeledere. Videoen er blevet til på baggrund af erfaringer i hjemmeplejen i 4 danske kommuner.

Relationel koordinering sætter fokus på fælles mål, sprog, viden, gensidig respekt samt en effektiv kommunikation blandt medarbejdere. Ideen er at kommunikationen skal være både hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

Øvelser og inspiration

Øvelse 1: Vurdér jeres relationelle koordinering (Øvelse) og Bliv klogere på jeres samarbejdsrelationer (Skema)

Øvelsen giver jer et billede af, hvor godt I samarbejder og koordinerer indsatsen omkring jeres kerneopgave. 

Skemaet giver mulighed for at tegne jeres samarbejde ind i et skema.

Øvelse 2: Hvordan samarbejder I om vigtige opgaver?

Øvelsen giver indsigt i hinandens bidrag til opgaven og sætter fokus på, hvor der er brug for at styrke koordineringen og samarbejdet


Senest revideret den 14. december 2023