Del: - -

Sæt fokus på kerneopgaven og prioritér jeres arbejdsopgaver

Kerneopgaven er et andet ord for jeres formål, mission eller eksistensberettigelse for jeres arbejdsfællesskab. Når I har en fælles forståelse for jeres kerneopgaver, bliver det lettere at sikre en fælles retning for jeres indsatser.

Praktisk info

Brugssituation: Når I vil finde og prioritere jeres kerneopgave.

Tovholdere: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i formelle fora som MED, SU og AMO.

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 2 timer, 1 time til hver af trinnene (Del eventuelt processen op over 2 dage).

Sådan bruger I værktøjet:

  • Værktøjet hjælper jer gennem en proces i to trin: I trin 1 sætter I ord på jeres fælles kerneopgave, og i trin 2 brug I jeres formulering til at prioritere jeres arbejdsopgaver.
      


Vil du arbejde med andet og mere for at sætte fokus på kerneopgaven, så se publikationen "Prioritering af kerneopgaven".

Gode anledninger til at bruge værktøjet

  • Til jer, der vil sikre, at der er en god forståelse af jeres fælles kerneopgave.
  • Til jer, der ønsker en drøfte jeres fælles prioritering af arbejdsopgaverne i lyset af kerneopgaven.

Senest revideret den 16. maj 2024