Kom godt i gang med social kapital

Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital.

Tjeklisten kan anvendes til, at I i fællesskab gør jer overvejelser og afklarer nogle forhold, inden I går i gang med en indsats / et projekt til opbygning af social kapital på jeres arbejdsplads. Tjeklisten kan også tages frem undervejs i procesforløbet. 

En god forberedelse, ledelses- og medarbejderinvolvering samt en åben kommunikation om indsatsen er i sig selv med til at opbygge social kapital.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 4

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2013

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Eva Thoft, Grontmij Carlbro, Hans Hvenegaard, Team Arbejdsliv og Morten Bichel, Kombic

Ansvarlig: Lise Keller