Rumøvelse - en dialog om social kapital

Hvis I som afdeling, gruppe, team, institution m.v. ønsker at føre en dialog om jeres sociale kapital, kan I gøre det på et fællesmøde af ca. 2 timers varighed opfulgt af en opsamling blandt leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant (Lokal TRIO).

Efter personalemødet er det op til MED-udvalget, eller en anden mindre gruppe, at bearbejde det foreliggende referat og vurdere om der er behov for at foretage en særlig konkret indsats for at styrke den sociale kapital på et eller flere punkter.
Resultatet af drøftelserne i MED (i gruppen) meldes tilbage til personalet.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 3

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2010

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Eva Thoft, Grontmij Carlbro, Hans Hvenegaard, Team Arbejdsliv og Morten Bichel, Kombic

Ansvarlig: Lise Keller