Netværksmøder

Netværksmøder kan binde sammen på organisationen, når I arbejder med social kapital.

Værktøjet sætter rammen for et møde mellem mange og alle relevante lag i organisationen - lige fra topledelsen over MED-udvalget, HR- og arbejdsmiljø-afdelinger til ledere og medarbejdere på de lokale arbejdspladser i lokal-MED.

Værktøjet præsenterer både grundlaget for netværksmødet og har eksempler på helt konkrete dagsordner, der kun behøver et minimum af tilpasning.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 3

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2010

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Eva Thoft, Grontmij Carlbro, Hans Hvenegaard, Team Arbejdsliv og Morten Bichel, Kombic

Ansvarlig: Lise Keller