Inspiration til indsatser der opbygger social kapital

Her kan I læse om de mange forskellige tiltag og resultater, som BFA's, tidligere BAR SoSu, projekt om social kapital har ført med sig på de medvirkende arbejdspladser.

Værktøjet er et inspirationskatalog, der kredser om kerneopgaven, og om den betydning, som de mange initiativer har haft for netop den opgave, som ledelsen og medarbejderne er sammen om at løse – på den enkelte arbejdsplads.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2010

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Eva Thoft, Grontmij Carlbro, Hans Hvenegaard, Team Arbejdsliv og Morten Bichel, Kombic

Ansvarlig: Lise Keller