Del: - -

3 spørgeskemaer om social kapital

En ordentlig kortlægning af arbejdspladsens sociale kapital er ofte et godt afsæt for at arbejde seriøst med temaet. Det kan enten være i form af et helt spørgeskema om social kapital eller ved at indbygge relevante spørgsmål i en trivselsundersøgelse eller en APV.

På denne side kan I finde 3 forskellige skemaer, der kan bruges til at rette fokus på jeres sociale kapital:

1: Spørgeskema om social kapital

Med dette værktøj får I mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital til netop jeres arbejdsplads. Værktøjet er i november 2012 opdateret for at øge brugervenligheden og består af følgende delredskaber:

  • Spørgeskema om social kapital
  • Tilpasning af spørgeskema til din organisation
  • Beregning af resultater
  • Oversigt over spørgsmål og benchmark
  • Dialogmøde – tilbagemelding af spørgeskemaresultater for personalegruppen 

Hent Spørgeskema om social kapital.

2: Fire hurtige om social kapital

Spørgeskemaet findes også i en udgave med blot fire spørgsmål. Det er let og hurtigt at bruge og giver jer et godt afsæt for dialogen om, hvordan den sociale kapital har det på jeres arbejdsplads.

Hent Fire hurtige om social kapital.

3: Arbejdsmiljørådets 12 spørgsmål om social kapital (s. 25 i hæftet)

Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet et spørgeskema med 12 spørgsmål, som måler den sociale kapital på arbejdspladsen. Spørgsmålene i skemaet er udvalgt, fordi de har vist sig at have en stærk sammenhæng med jobtilfredshed, godt selvvurderet helbred, fravær af udbrændthed, stress og søvnbesvær samt lavt sygefravær blandt medarbejderne. Dermed har NFA vurderet, at der er en sammenhæng mellem spørgsmålene i skemaet, social kapital og de nævnte faktorer.

Hent Arbejdsmiljørådets 12 spørgsmål om social kapital i dette hæfte (s. 25 i hæftet).

Du kan læse mere om skemaet og forskningen bag her

Læs mere om hvordan I kan måle social kapital på godtpsykiskarbejdsmiljø.dk.


Senest revideret den 08. februar 2022