Del: - -

Til lederen: Er arbejdspladsen klar til hjemmearbejde?

Hvis hjemmearbejdspladsen skal være en succes, skal kollegerne og ledelsen være forberedt på at håndtere de forandringer i samarbejdet, arbejdsformer og forventninger, som følger med. En medarbejder, som arbejder hjemme en del af arbejdstiden, får et andet forhold til virksomheden og stiller andre krav til ledelsen.

ArbejdspladsenStart her: Tjekliste til lederen
Brug tjeklisten til at sikre, at både ledelsen og medarbejderne har overvejet de forhold, som erfaringsmæssigt er vigtige for, at hjemmearbejdspladsen bliver en succes.

Behov og ønsker
Både ledelsens og medarbejdernes behov, ønsker og forventninger skal afklares på forhånd - og være tydelige for begge parter.

Egnede medarbejdere
Ikke alle medarbejdere kan arbejde hjemme. Nogle kan ikke undværes på arbejdspladsen, mens andre ikke egner sig til at arbejde alene. 

Egnede opgaver
Både medarbejdere og ledelse skal have en fælles forståelse af, hvilke opgaver der egner sig til at blive lavet hjemmefra - og hvilke der ikke gør.

Organisationen
Distancearbejde stiller nye krav til arbejdsrutiner, information, arbejdstilrettelæggelse og ledelse.


Senest revideret den 12. oktober 2020