Del: - -

Hjemmearbejdspladsen, covid-19 og arbejdsmiljø

Hjemmearbejde kan være en stor fordel for både ansatte og arbejdsplads. Men der er også en række faldgruber, som det gælder om at indgå. Især hvis hjemmearbejdet er en nødvendighed, man ikke har valgt frivilligt – som fx under covid-19 epidemien.

Som udgangspunkt bør det være frivilligt, om man vil arbejde en del af arbejdstiden hjemme. Men covid-19 epidemien har betydet, at mange medarbejdere er hjemsendt med kort varsel og er tvunget til at løse deres opgaver fra en mere eller mindre improviseret hjemmearbejdsplads.

Det kan udfordre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

  • Fysisk er der risiko for smerter og gener i muskler og led, fordi hjemmearbejdspladsen ikke altid lever op til de ergonomiske råd.
  • Psykisk risikerer medarbejdere, der arbejder meget hjemme, at blive ensomme og opleve, at de bliver sociale isoleret i forhold til deres kolleger, deres team og deres leder.

Sådan kan I forebygge

Godtarbejdsmiljø har et særligt tema om hjemmearbejdspladser, som er opdateret i forhold til den aktuelle situation med hjemsendelser på grund af covid-19 epidemien.

Temaet beskriver bl.a. fordele og ulemper ved at arbejde hjemme og har en lang række gode råd, ideer og tjeklister, som kan være med til at styrke de gode sider og mindske fysiske og psykiske risici ved at arbejde hjemme.

Fem direkte links til temaet

  • Fordele og ulemper ved hjemmearbejdet: Læs mere om fordele og ulemper for både den enkelte og for arbejdspladsen.
  • Når hjemmearbejdet er en nødvendighed: Sådan kan I sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø under hjemsendelsen. Det handler bl.a. om samarbejde, sociale og faglige relationer, den fysiske hjemmearbejdsplads og ikke mindst om klare rammer for arbejdet.
  • Ledelse og samarbejde ved hjemmearbejde: Udbredt hjemmearbejde stiller krav til både ledelse, medarbejdere og organisation. Der er bl.a. brug for klare aftaler om rammer og forventninger til hjemmearbejdet.
  • Indretning og udstyr på hjemmearbejdspladsen: En hjemmearbejdsplads er principielt omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden.
  • Arbejdsmiljø i hjemmet: Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden på hjemmearbejdspladsen. Det gælder også, hvis medarbejderne er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien.

Senest revideret den 21. august 2023