Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvornår er arbejdspladsen stor nok til at få hjælp, og hvad betyder arbejdsplads i denne sammenhæng, når det ikke er den enkelte, lokale arbejdsplads, besøgsteamet går ud til?

Besøgsteamet laver forløb for flere lokale arbejdspladser om fælles arbejdsmiljøudfordringer. Forløbene er ikke rettet mod personalegrupperne på de lokale arbejdspladser. Målgruppen for aktiviteterne er den relevante del af arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og tillidsvalgte fra alle relevante niveauer. Indsatsen tager afsæt på et tilpas overordnet, organisatorisk niveau fx i en kommune, en region eller på det statslige eller selvejende område. På den måde omfatter forløbet et større antal personer med en rolle i arbejdsmiljøarbejdet. Et konkret forløb kan være rettet mod fx

  • alle relevante folkeskoler eller daginstitutioner eller hele hjemmeplejen i en kommune,
  • en eller flere afdelinger på et hospital,
  • alle relevante døgninstitutioner i en region eller en kommune,
  • flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografi.

Hvor ’stor’ arbejdspladsen skal være for at få hjælp fra besøgsteamet, afhænger af flere ting.  Forløbet skal som hovedregel dække mere end 200 ansatte, men også her vil der være undtagelser.

Er I i tvivl, så kontakt os på mail.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 16. maj 2024