Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Hvem kan henvende sig?

Indsatsen med besøgsteamet retter sig mod udvalgte brancher i kommuner, regioner og på det statslige og selvejende/private område og mod tre forskellige arbejdsmiljøproblemer.

  • Døgninstitutioner
  • Hjemmepleje
  • Hospitaler
  • Daginstitutioner
  • Undervisningsområdet

I trepartsaftalen, som ligger til grund for indsatsen, er der udvalgt følgende arbejdsmiljøproblemstillinger:

  • Døgninstitutioner (plejehjem, forskellige former for botilbud m.m.) og hjemmepleje. I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af alle tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer i aftalen.
  • Hospitaler: I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.
  • Undervisningsområdet (den del, der ikke bedriver forskning): I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder.

Daginstitutioner: I kan søge få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, som beskrevet ovenfor.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022