Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

BFA’s besøgsteam er kommet godt fra start

BFA’s besøgsteam har nu rundet det første år. Og det er gået godt og stærkt. Allerede tidligt i 2022 var de første forberedende møder i gang ude på arbejdspladserne, og siden da er en række forløb blevet udviklet, sat i gang og afviklet over det meste af Danmark.

Af Anne-Mette Holm

Der er godt gang i maskinrummet hos BFA’s arbejdspladsnære aktiviteter, som vores besøgsteam står for. I 2022 har besøgsteamet opstartet samarbejde og forløb i både kommuner, på det regionale område og det statslige/selvejende område.

Enkelte forløb er så langt, at de netop er afsluttet eller nærmer sig deres afslutning, andre er just begyndt eller under opstart. Besøgsteamet har i årets løb favnet forebyggende og støttende indsatser for arbejdspladser, der omfatter mange tusinde medarbejdere på mange forskellige arbejdspladser i Danmark.

Læs mere om besøgsteamet og se, om jeres arbejdsplads er omfattet af indsatsen og kan søge støtte

Indsatserne bliver godt modtaget

- Vi er meget tilfredse med det første års forløb i vores arbejdspladsnære indsats. De første konsulenter trådte ind ad døren 1. oktober 2021, og siden er det gået vældig stærkt. Konsulenterne i besøgsteamet har været bredt omkring i det meste af Danmark, og i evalueringerne kan vi se, at forløbene bliver godt modtaget på arbejdspladserne. I samarbejdet med arbejdspladserne bliver vi hele tiden klogere på, hvordan vi bedst bidrager til deres vigtige arbejde, siger teamleder for besøgsteamet hos BFA, Nete Veje.

Besøgsteamet har året igennem deltaget i forskellige konferencer, temadage og ikke mindst samarbejdet i forløb med større arbejdspladser, som har et ønske om at styrke deres forebyggende indsats i forhold til deres specifikke arbejdsmiljøudfordringer. I samarbejdet er der både fokus på at få nye greb til at forebygge konkrete arbejdsmiljøudfordringer og på at styrke det forebyggende arbejde i det hele taget.

-Man kan sige, at besøgsteamet hjælper med at få endnu mere godt arbejdsmiljø ud af den tid og de ressourcer, arbejdspladserne allerede bruger på at tage livtag med ofte vanskelige udfordringer, tilføjer Nete Veje.

Den vigtige forankrings-kunst

I forløbene er der et stort fokus på forankring af indsatserne. Derfor samarbejder besøgsteamet tæt med arbejdspladserne om i videst muligt omfang at sikre og fastholde et stærkt strategisk afsæt og efterliv for forløbene. Det er vigtigt, at forløbene i videst muligt omfang indebærer såkaldt forankrende aktiviteter, hvor de lokale arbejdsmiljøgrupper eller lokal-MED/SU kan arbejde mere i dybden med BFA’s materialer og deres arbejdsmiljøudfordringer lokalt. Dette sker naturligvis under hensyntagen til de samlede muligheder, som arbejdspladserne har for at prioritere tid og ressourcer. 

- Vi ved af erfaring, at arbejdsmiljøindsatserne kræver et ledelsesmæssigt fokus og prioritering, hvis de skal lykkes. Derfor lægger vi i tilrettelæggelsen meget vægt på, at vi får både ledelsen og de rette tillidsvalgte kasketter med i de arbejdsgrupper, vi samarbejder med, når vi planlægger forløbene. Dette også for at sikre, at det vi spiller ind med opleves relevant og vedkommende for alle involverede, uddyber Nete Veje.

Læs artikler og reportager fra nogle af de forløb, temadage og konferencer, besøgsteamet har bidraget til i årets løb.

- Det har været et spændende år, hvor vi har haft fokus på at udvikle den bedst mulige tilgang til den opgave, vi har fået. Vi glæder os til det kommende år, hvor vi selvfølgelig vil trække på de mange erfaringer, vi allerede har, og dem vi vil få i vores samarbejde med forskellige arbejdspladser, siger Nete Veje.

Læs mere om baggrunden for BFA’s besøgsteam


Senest revideret den 16. januar 2023