Del: - -

Top 10: Mest populære artikler 2022

Find inspiration til jeres arbejde med arbejdsmiljø blandt de mest populære artikler fra 2022.

1. Symptomer, som du bør reagere på

Oversigten over symptomer, der bør reageres på, var den mest besøgte artikel i 2022. Læs om de mest almindelige symptomer på, at din krop bliver belastet for meget - og om hvad du skal gøre ved det. 

2. Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Forstå hvad tallene i dB-skalaen egentlig betyder, når der tales om lyd og støj på arbejdspladsen. 

3. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver

Læs her, hvad du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at skabe en stærkere og mere synlig position på arbejdspladsen. 

4. Fakta: Hvad er mobning?

Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen. Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning

5. Fem typer af konflikter

De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

6. Skærmbriller

Skærmarbejde stiller andre krav til synet end almindeligt læsearbejde. F.eks. blinker man mindre, når man læser på en skærm end når man læser på papir, læseafstanden er en anden og synsretningen er lige ud i stedet for skråt nedad.

7. Fakta om social kapital: Hvad er social kapital?

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. 

8. Konflikttrappen 

Konflikttrappen er et godt redskab til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an. Konflikttrappen beskriver, hvordan konflikter optrappes og giver nogle idéer til, hvordan man kan løse konflikter på de enkelte trin.

9. Hudens funktion og de 3 lag

Hudens tre lag er: Overhuden, læderhuden og underhuden. Hudens tykkelse varierer – den er tyndest på øjenlåg og håndrygge, mens den er tykkest på fodsåler og håndflader.

10. Udbrændthed

Udbrændthed opstår i de fleste tilfælde blandt medarbejdere, der arbejder med mennesker, ofte patienter eller klienter, som har brug for hjælp.

Se også hvilke publikationer, der var de mest læste i 2022.


Senest revideret den 5. januar 2023