Del: - -

Det er arbejdsgiverens ansvar

Hovedansvaret for arbejdsmiljøet på institutionen ligger hos kommunens øverste ledelse, men alle skal være med til at sikre, at I ikke ødelægger jeres rygge med dårlige arbejdsstillinger.

I følge Arbejdsmiljøloven har den øverste ledelse altid det overordnede ansvar for, at arbejdet bliver udført på en sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Den øverste ledelse er i denne forbindelse forvaltningschefer og politiske ledere i kommunen. 

Det kaldes i Arbejdsmiljøloven at have det objektive ansvar. At have det objektive ansvar betyder, at den øverste ledelse kan straffes, hvis den ikke overholder sine pligter - også selvom den ikke har til hensigt at bryde loven.  

Ansvaret er konkret

For kommunens forvaltningschefer betyder det helt konkret, at de skal sikre, at institutionen er hensigtsmæssigt indrettet, at der er de nødvendige hjælpemidler og ikke mindst tid til at udføre arbejdet på en måde, så medarbejderne samtidig tager hensyn til deres eget helbred. Politikerne og den øverste ledelse i kommunen har også pligt til at skabe de nødvendige rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø og for den arbejdspladskultur, som skal gøre det muligt at tage medarbejdernes helbred alvorligt i det daglige.

Den daglige ledelse

Det er institutionens leders opgave og ansvar at fylde disse rammer ud. Han eller hun skal medvirke til, at indretningen er i orden, hjælpemidlerne til stede, og at der er tid til at udføre arbejdet forsvarligt.  Lederen skal også gøre den øverste ledelse opmærksom på, hvis der foregår noget, der er sundhedsskadeligt eller farligt.

Lederen har desuden pligt til at sikre, at medarbejderne bliver instrueret i, hvordan de kan arbejde 'sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt'. Ligesom lederen skal holde øje med, om den faktiske adfærd svarer til det, der er instrueret i.

Læs også: Instruktion

Opgaven skal løses i fællesskab

I praksis skal opgaven naturligvis løses i fællesskab af lederen og medarbejderne. Det kaldes i Arbejdsmiljøloven at have et subjektivt ansvar, som alle - ledelser såvel som medarbejdere - kan pålægges. Opgaven kan kun løses i et samarbejde mellem alle på arbejdspladsen, men det er den øverste ledelse, der har hovedansvaret for at samarbejdet fungerer.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen skal være med til at sørge for, at Arbejdsmiljøloven bliver overholdt, at den lokale ergonomipolitik bliver ført ud i livet og overholdt samt at den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) bliver udarbejdet.

Det er især vigtigt, at fordelingen af ansvar og opgave ligger fast, når der kommer nye medarbejdere eller afløsere. 

Læs mere om fordelingen af ansvar og pligter i Arbejdsmiljøloven - kapitel 4.

 


Senest revideret den 23. april 2020