Del: - -

Træning giver dig sundhed og kræfter til arbejdet

Selvom du arbejder fysisk hårdt med f.eks. rengøring, er det en god idé at øge din kondition og styrke med fysisk træning

Intensiv træning giver et overskud af fysisk kapacitet, som øger sandsynligheden for, at du kan klare arbejdet uden smerter.

Desuden kan du se frem til et sundere og længere liv. Høj fysisk aktivitet i fritiden halverer nemlig risikoen for at dø af hjertekarsygdomme – også selvom du har været aktiv på arbejdet.

Læs også: Træning forebygger smerter 

Ubalance mellem krav og kapacitet

Forholdsvis mange rengøringsassistenter har en relativ lav fysisk kapacitet og arbejdsevne. Det vil sige dårlig kondi og lav muskelkraft. Men de mødes af samme fysiske arbejdskrav, som de kolleger, der har en høj fysisk arbejdsevne. Det fremgår af en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

- Hårdt fysisk arbejde øger risikoen for at blive syg og dø af hjertekarsygdomme. Arbejdet i sig selv giver ikke den kondition, der skal til for at forebygge sygdom, siger forsker ved NFA, Mette Korshøj.

Hvis man vil bevare medarbejdernes fysiske arbejdsevne og nedbringe risikoen for sygdom, må man derfor tilstræbe en balance mellem de fysiske arbejdskrav og medarbejderens fysiske arbejdsevne.

Det kan f.eks. ske ved at organisere arbejdet, så der er plads til individuelle hensyn og hvile, og f.eks. ske ved at øge medarbejdernes fysiske arbejdsevne.

Rengøringsassistenter fik bedre fysisk arbejdsevne og helbred med træning

Mette Korshøj har lavet en PhD om effekten af konditionstræning for rengøringsassistenter. Den viser, at de medarbejdere, der trænede konditionen, generelt fik et bedre helbred og en øget fysisk arbejdsevne. Og det reducerer risikoen for hjertekarsygdomme.

Desuden oplevede deltagerne efter et års træning, at de havde færre muskel- og ledsmerter i den øverste del af kroppen, var mere udholdende og havde nemmere ved at klare deres arbejde, end de plejede at have.

Imidlertid steg blodtrykket i starten af træningsforløbet, ligesom nogle fik mere ondt i knæene. Træning kan derfor ikke stå alene.

- Vi mangler stadig viden, men et bud på en optimal indsats vil være at integrere konditionstræning med ergonomiske og organisatoriske tiltag, siger Mette Korshøj.

- Det skal være med henblik på en reduktion eller omstrukturering af den fysiske arbejdsbelastning, så restitution og hvile sikres, forklarer hun.

Effekt af konditionstræning:

Efter 12 måneder havde medarbejderne opnået følgende positive effekt af konditionstræningen:

  • øgede konditionen med 9 %
  • sænkede pulsbelastningen under arbejde med 7 %
  • sænkede hvilepulsen med 7 %
  • sænkede inflammationsniveauet med 44 %
  • ingen signifikante ændringer i døgnblodtrykket eller hvileblodtryk (der sås en stigning i blodtryk efter de første 4 måneder)

Kilde: "Fysiske arbejdskrav og fitness – betydning for Hjertekarsygdom. Slutrapport til Arbejdsmiljøfonden." (Mette Korshøj og Andreas Holtermann, NFA)

Samlet set er det gode tegn på, at træning forbedrer den generelle sundhed for målgruppen, der har en relativ høj forekomst af problemer med helbredet. Og dermed vil de statistisk set få et længere liv med færre smerter og færre sygedage.

Tidligere studier peger på, at styrketræning også giver færre smerter, så det kan være en god idé at kombinere konditræning med styrketræning.

Læs også: Træning giver færre smerter.


Senest revideret den 07. august 2020