Del: - -

Hvad er en branchevejledning?

En branchevejledning er et vejledningsmateriale, som har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet. Det sikrer at indhold, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. I branchevejledninger formidler arbejdsmarkedets parter fælles vejledning i forhold til aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger.

Formålet med en branchevejledning er at vejlede inden for de brancher, som de pågældende vejledninger omfatter. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen.

En branchevejledning er ikke en lov, men er udarbejdet ud fra den gældende arbejdsmiljølovgivning. Alle branchevejledninger har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indhold, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen.

Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) udarbejder brancherettede vejledninger om typiske problemer og gode løsninger i de brancher, som de omfatter. Ud over branchevejledninger udarbejdes også værktøjer, pjecer, plakater, film med videre. Kig efter den grønne label på værktøjerne her på www.godtarbejdsmiljø.dk, som viser at materialet er en branchevejledning.

Se en samlet oversigt over alle branchevejledninger fra BFA Velfærd og Offentlig administration her.


Senest revideret den 21. august 2023