Del: - -

Forflytningsblomsten: Styrk jeres forflytningspraksis

Med dette værktøj forebygger I en uhensigtsmæssig forflytningspraksis og forbedrer jeres arbejdsmiljø. Lad forflytningsblomstens 8 blade guide jer rundt om forhold, som har betydning for den gode forflytningspraksis. Prioritér herefter, hvilke konkrete forhold I skal arbejde videre med og lav en handleplan.

Praktisk info

Brugssituation: Til jer som vil forebygge en uhensigtsmæssig forflytningspraksis og forbedre jeres arbejdsmiljø.

Tovholdere: Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, forflytningsvejledere. m.fl.

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 1-2 timer.

Sådan bruger I værktøjerne:

  • Ved brug af forflytningsblomsten danner I et fælles billede af, hvad I kan gøre for at forbedre jeres forflytningspraksis.
     Vil du arbejde med andet og mere for at styrke jeres forflytningspraksis, så se publikationen "Forflytningsguiden". 

Introduktion til værktøjet

Til jer der er tovholdere

Gode anledninger til at bruge værktøjerne

  • Når I som arbejdsmiljøgruppe vil sætte forflytningspraksis på dagsorden.
  • Når I vil øge kvaliteten af behandling og pleje, øge sikkerheden for patienter og borgere, fremme fagligheden og sikre det gode arbejdsmiljø.

Senest revideret den 30. april 2024