Del: - -

Covid-19 og demens: Sådan kan man forebygge konflikter

Hos mennesker med demens er sanserne forstyrrede, og derfor kan de blive bange og udadreagerende, når de ser personalet have mundbind på. Læs her, hvordan man kan berolige demente borgere, der kan blive oprørte over personalets brug af mundbind.

Af journalist Stephanie Hollender

Når en medarbejder bærer mundbind, kan det for mennesker med demens virke truende eller farligt, fordi de ofte oplever verden anderledes. Et mundbind kan eksempelvis give dem associationer til en bankrøver. Derfor handler det om at gøre det farlige ufarligt, lyder det fra Karen Nissen. Hun er specialpædagogisk konsulent, supervisor og underviser ved LæringsCenter Brejning med speciale inden for demensområdet.

“Man kan ikke på samme måde tale til fornuften, så derfor handler det meget om sanserne. Det er en god idé at lade den demente få et mundbind eller et visir i hænderne, så de kan mærke, at det er ufarligt, og de føler sig trygge,” forklarer Karen Nissen.

Når en dement fysisk får lov til at røre ved et mundbind eller visir magen til det, som personalet bærer, stimulerer det borgerens sanser. Og det er netop sanserne, som personalet skal appellere til for at skabe tryghed og mindske konflikterne ifølge Karen Nissen. En rolig og venlig stemme spiller også en vigtig rolle. Det samme gør berøring, men det kan være svært at give demente borgere det nødvendige klem på armen, fordi man helst skal holde afstand til hinanden. Karen Nissen råder derfor til, at man finder alternativer til at skabe den ro, som berøring normalt kan give. Fx. ved at pakke borgerne godt ind i tæpper, give trykmassage eller bruge en tyngdedyne.

Skab tryghed for den demente

Det er dog ikke altid, at berøring virker konfliktnedtrappende. I nogle tilfælde vil det i stedet have modsat effekt, lyder det fra Karen Nissen. Hvis konflikten opstår, bør man ikke gå ind i konflikten. I stedet kan man fx tilbyde en kop kaffe eller give vedkommende en personlig tryghedsgenstand som et tørklæde eller en bamse.

Det handler i høj grad om at lede opmærksomheden hen på det, der er trygt, og bruge, de metoder, som man erfaringsmæssigt ved, virker godt ved den demente, forklarer Karen Nissen. Når medarbejderne er bevidste om, hvad den enkelte borger oplever som genkendeligt og trygt, bliver det også lettere for dem at fjerne borgerens fokus fra mundbindene. Og til det har Karen Nissen en generel opfordring:

“Søg viden hos hinanden. Det kan være, at der er en kollega, der ved, at det for eksempel hjælper, at man giver borgeren en vaskeklud i hånden. Kend deres livshistorie, og inddrag også de pårørende, så man får en forståelse for, hvorfor borgeren gør, som han eller hun gør,” lyder det fra Karen Nissen.

Otte gode råd til håndtering af demente, når man bærer ansigtsværnemidler

 • Gør det farlige ufarligt. Fx. ved at den demente mærker et visir eller et mundbind i hænderne.
 • Mundbind har den bedste beskyttelse, og det anbefales, at du bruger mundbind frem for visir. I visse tilfælde kan det dog være okay at bruge visir. Hvis borgeren er smittet eller i mistanke om at være smittet, skal du dog bruge både visir og mundbind.
 • Skab tryghed med velkendte objekter fx en bamse, en vaskeklud eller en kasket. Man kan også sætte noget musik på, dæmpe lyset eller noget tredje, som man ved, at borgeren normalt godt kan lide.
 • Skab tryghed med tyngdedyner. Ofte skaber berøring tryghed og ro for demente borgere, men det kan være vanskeligt nu, hvor man helst skal holde så meget afstand som muligt. Forsøg derfor at skabe en form for berøring ved at pakke borgerne ind i tæpper og tyngdedyner.
 • Brug en rolig og venlig stemmeføring, og tal langsomt.
 • Hvis borgeren er på vej til at blive udadreagerende, kan man forsøge at aflede vedkommendes opmærksomhed ved fx. at tilbyde en kop kaffe.
 • Undlad at gå ind i konflikten eller skælde ud. Afled hellere borgerens opmærksomhed med noget velkendt og trygt.
 • Spørg dine kolleger til råds og inddrag de pårørende, så du ved, hvad den enkelte borger finder tryghed i.

Hvad kan arbejdspladsen gøre:

 • Tilbyd de ansatte oplæring og instruktion i konfliktnedtrappende adfærd over for demente.
 • Tilbyd oplæring og instruktion i, hvordan de ansatte kan aflæse demente borgere, der er på vej til at blive udadreagerende.
 • Skab et trygt arbejdsmiljø, hvor man kan dele erfaringer og tale om de fejl, man begår.
 • Sørg for, at medarbejderne har kendskabet til stedets sikkerhedsprocedure.
 • Som leder kan man også ved at være til stede og være med på gulvet, signalere til medarbejderen, at lederen forstår, at det er en svær situation for medarbejderne, og at han eller hun prøver at sætte sig ind i, hvad det er for nogle forhold deres medarbejdere arbejder under lige nu.

Læs mere:


Senest revideret den 5. januar 2021