Del: - -

Inspirationsmateriale til MED og arbejdsmiljøorganisation

Hent et kort faktaark, som beskriver MED/AMOs opgaver og roller under covid-19 epidemien - og giver et overblik over de materialer og artikler, som ligger på Godtarbejdmsiljø. Brug faktaarket som en hjælp og inspiration til MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

Tre pointer fra faktaarket

Hold fokus på epidemien: En god forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøproblemer ved covid-19 kræver et konstant fokus fra både ledelse, medarbejdere og samarbejdsorganer.

Inddragelse, åbenhed og dialog er med til at sikre gode løsninger og fælles ejerskab. Både lokale og centrale MED-udvalg kan bruges til at forankre en målrettet indsats.

Læg en plan - for indsatsen og processen: I det enkelte MEDudvalg/arbejdsmiljøgruppe kan I med fordel lave en fælles aftale om:

  • Hvordan og hvornår vil vi løbende drøfte og holde fokus på Covid-19 situationen?
  • Hvordan planlægger vi de overordnede og lokale indsatser? Og hvordan følger vi op?

Inddrag hele arbejdspladsen: Vær opmærksomme på alle faggrupper og jobfunktioner på arbejdspladsen, som kan have vidt forskellige vilkår i arbejdet og opleve vidt forskellige gener og risici.

  • ’Frontpersonalet’, som møder fysisk op på jobbet, har fx en øget risiko for smitte og er underlagt regler om brug af værnemidler, social afstand mm.
  • Hjemsendt personale kan opleve ensomhed og faglig isolation på hjemmearbejdspladsen.

Brug BFA's materialer om covid-19

Her på siden kan I finde artikler og materialer til inspiration for det løbende arbejde med forebyggelse og håndtering af epidemien. Brug navigationen til venstre til at få overblik


Senest revideret den 23. august 2023