Skema til apv om covid-19

Brug det enkle apv-skema til hurtigt at tage temperaturen på arbejdspladsen

Info til AMO om covid19
Faktaark rengøring: Stop smitten – hold arbejdspladsen ren!

Få blandt andet gode råd om rengøringsmidler og få tips til at gøre rengøringsopgaven synlig.

Hent faktaarket her
Plakat: Hjælp rengøringen og stop smitten

Virussen er her stadig. Det er derfor vigtigt, at I fortsat får gjort grundigt rent.

Hent plakaten her
Del: - -

Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Alle på arbejdspladsen har et medansvar for at forebygge spredning af smitte med fx covid-19 eller influenza og de øvrige arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå som følge af corona-situationen. Det sker bedst i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejderne og MED/arbejdsmiljøorganisation.

Under covid-19 pandemien har de fleste danskere oplevet store forandringer i deres arbejdsliv. Hvis en lignende situation opstår igen – fx i forbindelse med en ny corona-variant eller en 'almindelig' influenza-epidemi – skal arbejdspladserne igen forholde sig til at forebygge smittespredning.

Det er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver at forebygge og håndtere coronasmitte og andre coronarelaterede arbejdsmiljøproblemstillinger. Derfor skal arbejdsgiveren inddragerne medarbejderne i arbejdet – og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation (AMO/MED), skal denne inddrages.

Gode råd til at inddrage medarbejderne

Arbejdstilsynet har udarbejdet et informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne og AMO i arbejdet med at at forebvgge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

 1. Hav en åben dialog
  Tal åbent om problemer og usikkerhed i forbindelse med at forebygge coronasmitte. Det er en ny situation for både ledere og medarbejdere, og I kan nå de bedste løsninger, hvis I taler åbent sammen.
 2. Gå systematisk frem
  Sæt jer ind i og tag udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Afdæk jeres processer og arbejdsopgaver: Hvor kan I iværksætte tiltag, der kan håndtere coronarelaterede problematikker.
 3. Få et fælles ejerskab
  Tag fat på de opgaver og problemer, som er relevante på arbejdspladsen, og inddrag medarbejderne aktivt i at finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen føler et ejerskab for.
 4. Husk at informere
  Informer og involver medarbejderne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og interne nyhedsbreve samt ved personalemøder osv. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og vær åben over for deres input.

Find informationsmaterialet som PDF her.


Senest revideret den 18. august 2023