Del: - -

10 råd om at fastholde et stærkt arbejdsfællesskab

Covid-19 betyder, at mange arbejdspladser lukker ned i kortere eller længere perioder – for derefter at åbne igen. Læs ti gode råd til, hvordan I styrker og passer på jeres arbejdsfællesskab i den skiftende situation.

  1. Hav klare kriterier for, hvordan I åbner op. Det er vigtigt, at ledelsen tydeligt kommunikerer, hvilke kriterier jeres arbejdsplads åbner op efter og hvad for nogle hensyn, man har taget. Alle på arbejdspladsen skal kunne forstå, hvad principperne bag beslutningerne er: Hvem skal møde ind, hvem skal arbejde hjemme og hvorfor? Planen kan med fordel laves i dialog mellem ledelse og arbejdsmiljøorganisationen.
  2. Lav klare retningslinjer og leveregler. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen bør med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger lave klare retningslinjer og leveregler for, hvordan I konkret håndterer myndighedernes anbefalinger om fx hygiejne og afstand på jeres arbejdsplads. Retningslinjerne kan handle om, hvordan man adskiller pladserne og agerer i storrumskontoret, hvordan man sørger for at få sprittet af i mødelokalerne og hvordan og hvor man holder frokostpause.
  1. Hav en åben dialog og tag individuelle hensyn. Det kan måske føles uretfærdigt, at nogen arbejder hjemme og andre er fysisk på arbejdspladsen. En åben dialog gør det nemmere at tage hensyn i processen med at åbne arbejdspladsen op igen. Hvis jeres samarbejde i forvejen er udfordret, kan problemstillingerne blive forstærket.
  1. Opfind nye løsninger på at mødes. Tænk ud af boksen, så I kan fastholde det sociale samtidig med at alle er trygge. Måske skal I ikke sidde 20 mennesker nede i kantinen, men udenfor på græsset med afstand. Måske skal I holde flere møder udendørs og brainstorme, mens I går en tur eller mødes med teamet på stranden.
  1. Prøv jer frem og evaluér. Der er ingen facitliste for, hvordan man bedst vedligeholder og styrker arbejdsfællesskabet under en pandemi, når halvdelen af et team sidder hjemme og resten sidder fysisk på arbejdspladsen. Løsningen er at prøve sig frem og se, hvad der virker.
  1. Ræk ud til hinanden socialt. Et kort opkald eller en mail på to linjer er det samme som at smile til hinanden og sige hej på gangen. Ræk ud til hinanden både med arbejdsmæssige og faglige ting – men også som kolleger og mennesker.
  1. Vær særligt opmærksom på kolleger i udkanten af arbejdsfællesskabet. Der kan være kolleger, som enten opgavemæssigt eller socialt var i udkanten af fællesskabet alllerede inden coronakrisen. Dem er det særligt vigtigt at række ud til. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab.
  1. Husk den sociale lim. Når alle kolleger ikke er samme sted, skal I være ekstra opmærksomme på det sociale. Især medarbejdere, der fortsat arbejder hjemmefra, kan få en oplevelse af at gå glip af alle de uformelle ting på arbejdspladsen.
  1. Bevar 1:1 kontakten. Som leder kan det være en rigtig god ide, at have 1:1-samtaler med alle i løbet af ugen, hvor man også kan få spurgt ind til trivslen og opgavemængden.
  1. Tag alt det gode med videre. Saml op på, hvad I har lært under coronakrisen. Kan flere af jeres møder holdes online? Hvilke virtuelle redskaber behersker I? Og hvad har det gjort ved jeres mødekultur, jeres effektivitet og jeres holdning til hjemmearbejde? Tag det bedste med jer videre.


De ti opmærksomhedspunkter bygger på interviews med Malene Friis Jørgensen, som er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Tina Mulvad Jørgensen, der er organisationspsykolog hos ArbejdsmiljøCentret. Læs hele interviewet her.

 

Læs mere om, hvad kontorarbejdsplader kan gøre for at holde gang i arbejdsfællesskabet under Corona

Læs også 5 gode råd til arbejdspladsen: Håndter usikkerhed og bekymring


Senest revideret den 17. august 2023