Del: - -

Idekatalog: Kom corona-trætheden i møde

Mange medarbejdere savner det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen og bliver påvirkede af, at den normale hverdag fortsætter med at have lange udsigter. Her kan du søge inspiration til en række digitale tiltag, som kan lette corona-trætheden.

Af Stephanie Hollender

Hvad kan ledelsen gøre:

Vær synlig: Ved selv at deltage i sociale aktiviteter viser man som leder, at man tager medarbejdernes mentale trivsel alvorligt. Man kan også vise synlighed ved at udsende en ugentlig mail med personlige refleksioner over ugen, eller opfordre medarbejderne til at lave noget socialt sammen.

Vær med til at arrangere noget: Det kunne for eksempel være en mini-tænketank med fokus på trivsel, eller en fagfestival med 5 - 10 faglige aktiviteter på Teams, fordelt over ca. en uges tid.

Lav makkerordninger, som kan være med til at sikre, at de sociale initiativer fortsætter med at leve. Med en makkerordning kan man gå på tværs af afdelinger og høre hinanden, hvordan det går.

Giv faglige input: Det kan være interviews af fagpersoner, der giver gode konkrete råd til arbejdsdagen på hjemmekontoret, eller til en ergonomikampagne. I kan også påbegynde en artikelserie på intranettet, hvor medarbejdere præsenterer deres faglighed og enhed. Bagefter kan de sende stafetten videre til en anden enhed i organisationen.

Søg sparring: Det er vigtigt at blive ved med at understøtte trivslen, fællesskabsfølelsen og udviklingen på arbejdspladsen. Spørg derfor arbejdsmiljørepræsentanterne, tillidsrepræsentanterne og HR-afdelingen til råds. Eller lav et ledernetværk, hvor I på ledelsesniveau drøfter de forskellige ledelsesmæssige udfordringer i coronatiden.

Giv plads til sociale tiltag: Sæt 5 - 10 minutter af inden et møde til smalltalk, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan det går, og hvordan dine medarbejdere trives.

Hvad kan du som medarbejder gøre

Tag initiativ. Enten ved at stå for at arrangere sociale aktiviteter, eller ved at tage uopfordret kontakt til en kollega og spørge, hvordan det går. Det kan også være at oprette et frivilligt netværk på Teams, hvor man kan tale sammen på kryds og tværs, eller hvor du roser en kollega.

Sørg for at bevæge dig. Brug den tid, du sparer i transport, på at bevæge dig. Enten ved at gå en tur, eller ved at lave nogle øvelser på stuegulvet. I kan også lave fælles bevægelses-sessioner, fx inden I spiser frokost sammen over Teams.  

Lav walk n’ talks: I kan mødes et par kolleger eller en faggruppe og gå en tur med god afstand til hinanden - hvis det er muligt inden for de retningslinjer, som gælder på arbejdspladsen. Ellers ring til en kollega eller lav et gruppeopkald, mens du går tur. Så kan I både idéudveksle, diskutere faglige emner og høre hinanden, hvordan det går.

Bevar de sociale relationer

Udarbejd et idékatalog. Saml alle jeres gode forslag til sociale aktiviteter i et fælles dokument på intranettet. På den måde kan I inspirere hinanden på tværs af afdelinger. Eksempler på tiltag kunne være quizzer i Kahoot, at synge en fødselsdagssang for en kollega, ølsmagning, arrangere bankospil, en faglig bogklub eller lave Tour de House, hvor I inviterer jeres kollegaer indenfor i jeres hus.  

Hjælp til det tekniske. I kan med fordel udpege en eller flere medarbejdere, der kan hjælpe med tekniske udfordringer. På den måde undgår I at det tekniske bliver en barriere, og at folk falder fra på grund af det.

Brug kameraet: I kan opfordre hinanden til at bruge kameraet under møder, under frokostpausen, eller mens I arbejder, så I oplever at have kollegerne tættere på.

Arranger noget uden for arbejdstiden: Det kan for eksempel være virtuelle kaffe-aftaler, eller at I viser hinanden, hvad I er gode til uden for arbejdet. Det kan være at en af jer er god til at strikke, eller at en har bygget sin egen reol til stuen.

Mange andre tiltag på arbejdspladsen

Ideerne oven for er kun en del af den indsats, som kan og skal gøres på arbejdspladsen.

Det er fx vigtigt, at MED og arbejdsmiljøorganisation er tæt involveret i arbejdet omkring forebyggelse af smitte, ligesom ledelsen har en vigtig rolle med at skabe motivation og anerkendelse omkring de ansattes indsats i en svær tid.


Senest revideret den 21. august 2023