Del: - -

Fem eksempler fra arbejdspladserne om at håndtere de ekstra rengøringsopgaver

Covid-19 stiller krav til mere rengøring på arbejdspladserne, og det har sat gang i forskellige kreative løsninger rundt omkring i landet. Læs her og bliv inspireret af fem forskellige arbejdspladsers konkrete bud på, hvordan de har håndteret den ekstra rengøringsopgave

Farvede magneter holder overblik over rengøringen

“Vi har hængt en tavle op, hvor vi har listet de steder op, som skal gøres rent, fx kontor, medicinrum, elektronik, stikkontakter og håndtag. Med farvede magneter markerer vi så, hvor langt vi er med de forskellige opgaver. Grøn betyder, at det er rengjort, gul er i gang, og rød mangler. På den måde kan vi holde øje med, hvor langt vi er med rengøringen og fastholde overblikket.”

Betty Skúla Kristensen, Arbejdsmiljørepræsentant og ergoterapeut på Specialcenter Baunegården, Skanderborg Kommune

 

Laminerede sedler i kantinen hjælper rengøringspersonalet

“Vi valgte at åbne kantinen, men ikke buffeten, fordi vi ville koncentrere os om det vigtigste. Når man får sin mad i kantinen i dag, får man det på en bakke, og på bakken ligger der en lamineret seddel. Den seddel lægger man på sin plads, når man er færdig med at spise, for så kan rengøringspersonalet se, at her har der siddet en, og pladsen derfor skal gøres ren. Samtidig kan medarbejderne se, hvor de ikke skal sætte sig, fordi pladsen ikke er rengjort endnu.”

Thomas Kruse, chef for byrådssekretariatet og direktionssekretariat, Aabenraa Kommune

 

En synlig rengøring motiverer til selv at være opmærksom

“Det skal være trygt at gå på arbejde, og derfor har vi været meget optagede af at skabe tryghed for medarbejderne. Vi har udsendt klare retningslinjer ud ift. rengøring og hygiejne via intranettet og hængt små nudging-skilte op. I køkkenet har serviceenheden også hængt et skilt op, hvor de registrerer, hvornår de sidst har været der, og hvornår de kommer igen. På den måde synliggør vi, at rengøringspersonalet kommer mere rundt. Når medarbejderne oplever, at omgivelserne er rene og hygiejniske, øger det også deres opmærksomhed på, at de selv er det.”

Eline Ribergaard Blak, kontorchef i Børne- og Undervisningsministeriets kontor for HR og Organisationsudvikling.

 

Kasser med imprægnerede klude skaber tryghed

“På skolerne og i de administrative bygninger har vores rengøringsassistenter stillet nogle kasser frem hver morgen. Nogle kasser med imprægnerede klude med rengøringsmiddel og nogle tomme kasser. Eleverne og de ansatte bruger deres klude til at tørre deres borde af i løbet af dagen. Bagefter lægger de dem i en pose og i den tomme kasse. Det har skabt tryghed ude på skolerne og på arbejdspladserne, og på den måde er de selv sluppet for at fedte rundt med rengøringsmidlerne.”

Jytte Hansen, leder af kommunens serviceteam, Nyborg kommune

 

Børnene inddrages i rengøringen som en del af det pædagogiske arbejde

“Nogle dagplejere har inkluderet børnene i rengøringen. Selvfølgelig må børnene ikke håndtere overfladesprit og skrappe rengøringsmidler, men de deltager gerne med en våd klud. Dagplejen udmærker sig netop ved at inddrage børnene i daglige gøremål. Covid-19 eller ej, så er det altid en god ide at inddrage børnene i de hjemlige opgaver, fordi det giver børnene en følelse af samhørighed.”

Vita Christiansen, arbejdsmiljørepræsentant i dagplejen i Silkeborg Kommune.


Senest revideret den 14. august 2020